Jaargang 31, 2014

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 31, 2014

(978-90-821972-2-8, NUR 693)

Artikelen

Arnoud-Jan Bijsterveld en Kitty de Leeuw
Ten geleide


Arnoud-Jan Bijsterveld
In memoriam dr. Louis Pirenne

Karel Leenders
De Duizelse Elzenbroeken.
Landschapsgeschiedenis van een beemd die akker werd
The Duizel Alder Swamps. The Landscape History of a Meadow that became a Field


Ron Fierst van Wijnandsbergen
Het functioneren van de stedelijke armeninstellingen
in de Graafse samenleving in de periode 1537-1543
The Function of Civic Institutions for the Poor in the Town of Grave 1537-1543


Dennis de Kool
Jan Claudius de Cock (1667-1735):
‘een treflyk oud meester in de kunst’?
Jan Claudius de Cock (1667-1735): ‘ A worthy old master in the arts’?


Daniëlle Waarma

‘Regt doende in den naam en van weegens het Bataafsche volk’.
Het strafrecht en de strafrechtspraak gedurende de
Bataafs-Franse tijd in Brabant
‘Justice in the name of and by the Batavian people’. Criminal Law and Criminal Prosecution During the Batavian-French Period in Brabant


Jopie de Haan-Burghoorn
Never the twain shall meet?
Over de onevenredige verdeling van ambten tussen katholieken en protestanten in Noord-Brabant aan het begin van de negentiende eeuw
Never the Twain Shall Meet? The Unequal Distribution of Public Offices between Catholics and Protestants at the Beginning of the Nineteenth Century


Theo Manders
De armenzorg in Asten in de eerste helft van de negentiende eeuw gezien vanuit een nationaal en Noord-Brabants perspectief
Poverty Relief in Asten in the First Half of the Nineteenth Century from a National and North-Brabant Perspective


Jan van Oudheusden
Erfgoed van de Brabanders. ‘Is dit nou de selectie?’


Kroniek
Algemeen

 • Adriaenssens, S., en K. Verheyen. Oude bossen van de Antwerpse Kempen (Karel A.H.W. Leenders)
 • Arts, N., (red.), Een knekelveld maakt geschiedenis. Het archeologisch onderzoek van het koor en het grafveld van de middeleeuwse Catharinakerk in Eindhoven, circa 1200-1850 (Arnoud-Jan Bijsterveld)
 • Braem, M. (red.), Poldergrond. Bijdragen tot de geschiedenis van de Antwerpse Noorderpolders (Adriaan de Kraker)
 • Buijs, M.J.J.G., e.a. (red.), Jaarboek 73. De Ghulden Roos & Gooskens, F.A., e.a. (red.), Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom” (Arnoud-Jan Bijsterveld)
 • Coen, Th. (red.), De adel in de Kempen (Kitty de Leeuw)
 • Gooskens, F.A., e.a. (red.), Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom” 65 (Arnoud-Jan Bijsterveld)
 • Heijden, M. van der, en J. Swanenberg, ‘Over Hel, Hemelrijk & Vagevuur.’ Toponiemen van Oirschot (Lauran Toorians)
 • Kortlever, Y., Bergen op Zoom. Een stadsgeschiedenis in vogelvlucht (Lauran Toorians)
 • Logt, A. van der, J. Martens en F. Passier, Boeren, burgers en buitenlui. Verhalen over en rondom de historie van de Etten-Leurse vee- en warenmarkten (Karel A.H.W. Leenders)
 • Steketee, B., en H. Willems, Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas. Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad ’s-Hertogenbosch (Karel A.H.W. Leenders)

Middeleeuwen en Ancien Régime

 • Beghein, S., B. Blondé en E. Schreurs (red.), Music and the City. Musical Cultures and Urban Societies in the Southern Netherlands and Beyond, ca 1650-1800 (Gerrit Verhoeven)
 • Charruadas, P., Croissance rurale et essor urbain à Bruxelles. Les dynamiques d’une société entre ville et campagnes (1000-1300) (Arnoud-Jan Bijsterveld)
 • Craane, M.L., Spatial patterns. The late-medieval and early-modern economy of the Bailiwick of ‘s-Hertogenbosch from an interregional, regional and local spatial
 • perspective. Ruimtelijke patronen. De laatmiddeleeuwse en vroegmoderne economie van de Meierij van ’s-Hertogenbosch bekeken vanuit een interregionaal, regionaal en lokaal perspectief (Karel A.H.W. Leenders)
 • Fierst van Wijnandsbergen, R., Ghenge ende gheve in Grave. Fondsvorming van armeninstellingen en middeleeuwse monetaire problematiek (Karel Soudijn)
 • Genabeek, R. van, E. Nijhof, F. Schipper en J. Treling (red.), Putten uit het Bossche verleden. Vriendenbundel voor Hans Janssen ter gelegenheid van zijn afscheid als stads-archeoloog van ’s-Hertogenbosch (Arnoud-Jan Bijsterveld)
 • Groen, P. e.a. (red.), De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog,
 • 1568-1648 (Lauran Toorians)
 • Hendriks, J. H., H. de Kievith en E. Peters (red.). ‘Tot behoef van de siecken ende armen’       Archeologisch onderzoek naar het Bredase Gasthuis, 1958-2006
 • Leenders, K.A.H.W., Verdwenen venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van       thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad (12501750). Actualisering 2013 (G.J. Borger)
 • Peele, A., Een uitzonderlijke erfgenaam. De verdeling van de nalatenschap van Koning-Stadhouder Willem III en een consequentie daarvan: Pruisisch heerlijk gezag in Hooge en Lage Zwaluwe, 1702-1754 (Ton Kappelhof)
 • Visser, J.J.E.M. de, Boxtel: een heerlijkheid tussen twee heren, ca 1100-1652.
 • Van hulde aan de keizer naar trouw aan de hertog (Lauran Toorians)

Negentiende en twintigste eeuw

 • Das-Horsmeier, H., e.a. (red.), Ad van den Oord, eindred.,

Vughtse Historische Reeks 13 (Arnoud-Jan Bijsterveld)

 • Driessen, E., Tranen op het land. Zeeuwen en Brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp (Kitty de Leeuw)

<< Terug naar jaarboek

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.