Jaargang 21, 2004

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 21, 2004

(ISBN: 90-72526-52-X)

Artikelen

Ten geleide
Introduction.

Liesbeth Theunissen en Martin Meffert 
Biografie van de Brabantse archeologie. Archeologische Monumentenzorg in de provincie Noord-Brabant: terugblik en toekomst.
Archaeology in North-Brabant. A review of two centuries of archaeological work and a preview of Heritage Care..

Lauran Toorians 
Een Keltische etymologie voor Orthen. Civitas de Ortduno tussen Uxellodunon en Orthen.
A Celtic etymology for Orthen: Civitas de Ortduno between Uxellodunon and Orthen.

J.G.M. Sanders 
De Bossche kroniekschrijvers Molius en Cuperinus: een paar apart.
Two chroniclers from ‘s-Hertogenbosch: Molius and Cuperinus.

E.J.M.F.C. Broers 
‘Datter de doodt navolght…’ Moordenaars en doodslagers voor de schepenbank van Tilburg in de zeventiende en achttiende eeuw.
Murder and murder cases before the local magistrates in Tilburg in the 17th and 18th centuries.

Angélique Janssens 
‘Voor een dubbeltje geboren…’ Sociale mobiliteit en sociale fluïditeit tijdens het proces van industrialisatie, Tilburg, 1849-1920.
Social mobility and social fluidity during the period of industrialisation, Tilburg 1849-1920.

Paul Pennings 
Het spanningsveld tussen katholieke leer en het alledaagse leven. De ervaringen van jonge Bosschenaren in het Interbellum.
The tension between Roman Catholic doctrine and everyday practice. Experiences of youngsters during the Interbellum in ‘s-Hertogenbosch.

Boekbesprekingen

 • Altena, M.M.A.. Visuele strategieën Visuele strategieën: foto’s en films van fabrieksarbeidsters in Nederland (1890-1919). Amsterdam, 2003.
 • Beijers, H. (eindred.). Het Schijndelse landschap. Cultuurhistorische notities rond bodemarchief, landschapsontwikkeling en historische perceelsnamen. Schijndel, 2003.
 • Bosma, K.. J.M. de Casseres. De eerste planoloog. Rotterdam, 2003.
 • Brabants Heem 54 (2002) en 55 (2003).
 • Brock, A.C.. Beschryving der vryheid St. Oden Rode: manuscripten uit 1832 over de geschiedenis van Sint-Oedenrode. Sint-Oedenrode, 2003.
 • Broers E.J.M.F.C., B.C.M. Jacobs. De concept-procesordonnantie van 1662 van de Raad van Brabant in Den Haag en de Albertine ordonnantie van 1604 voor de Raad van Brabant te Brussel. Amsterdam, 2003.
 • Caluwe, Th. De. Herders zonder kudde. De redemptoristen werkzaam in stad en streek. Geschiedenis van de paterskerk en het klooster te Roosendaal 1868-2003. Roosendaal, 2003.
 • Croenen, G.. Familie en Macht. De familie Berthout en de Brabantse adel. Leuven, 2003.
 • Dijck, G.C.M. van. De Bossche Loterij 1562-1564. Sermoyer, 2003.
 • Dijk, P. van. Landschap en waterbeheer in Noordwest-Brabant. Water als basis voor landschap, grondgebruik en natuur in het beheersgebied van het waterschap Land van Nassau. Verleden, heden en toekomst. Z.pl., z.jr (2003).
 • Groen, P.M.H., W. Klinkert (red.). Studeren in uniform: 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003. Den Haag, 2003.
 • Gurp, G. van. Brabantse stoffen op de wereldmarkt: proto-industrialisering in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch, 1620-1820. Tilburg, 2004.
 • Ham, W. van der. De Grote Waard. Geschiedenis van een Hollands landschap. Rotterdam, 2003.
 • Ham, W.A. van. Historische Atlas van Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, 2003.
 • Ham, W.A. van. De Brabantse vlag. Geschiedenis en betekenis. Tilburg, 2003.
 • Heijden-Rogier, N. van der. Regina Coeli. Klooster en meisjespensionaat 1903-1971. Nijmegen, 2002.
 • Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ 56 (2003).
 • Jacobs, J.Y.H.A. (red.), m.m.v. L. Aerden, W. Brand, M. Gielis en H. de Jong. Gaandeweg aaneengesmeed. Bisdom Breda 1853-2003. 150 jaar geschiedenis in woord en beeld. Nijmegen, 2003.
 • Liebergen, L. van, W. Prins (red.). Deftige devotie. Uden, 2003.
 • Slager, K.. Het geheim van Oss. Een geschiedenis van de SP. Amsterdam en Antwerpen, 2001.
 • Sleiderink, R.H.. De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430). Amsterdam, 2003.
 • Stulemeijer, P.H.. Honderd Seizoenen, van land tot stad. Breda, 2003.
 • Thiers, O. (red.). Vught onvoltooid verleden. Vughtse Historische Reeks 8 (2003).
 • Ven, G.P. van der (red.). Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland. Utrecht, 2003.
 • Verboven, H., K. Verheyen, M. Hermy. De bossen van het Land van Turnhout. Rapport fase 1: vooronderzoek. Leuven, 2003.
 • Verschure, H.. Overleven buiten de Hollandse tuin : Raamsdonk, Waspik, ‘s Gravenmoer, Capelle, Sprang en Besoijen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Z.pl. (Waalwijk), 2004.
 • Wezel, G.W.C. van (red.). De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda. Zeist en Zwolle, 2003.

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.