Jaargang 20, 2003

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 20, 2003

(ISBN: 90-72526-50-3)

Artikelen

Ten geleide
Introduction.

Mennen.
Een Romeinse weg door het Dommelgebied van Tongeren naar Rossum?
A Roman road through the Dommel region between Tongeren and Rossum?
H. van Enckevort, J. Roymans, D. Demey.
Reacties op het artikel van J. Mennen.
Reactions to the article of J. Mennen.

M.M.P. van Asseldonk en K.A.H.W Leenders.
Een middeleeuwse IJzeren Rijn? De route Antwerpen – Roermond.
A Medieval Iron Rhine? The route Antwerp – Roermond.

M.A.M.E. Gielis. 
Jheronimus Bosch, de natuur van de mens en de hoofdzonden.
Jheronimus Bosch, the Nature of Man and the Seven Deadly Sins.

A.C.M. Kappelhof. 
De medische markt in stad en platteland in de vroegmodeme periode: Breda en Princenhage, 1545-1633.
The medical market in city and village in the Early Modern period: Breda and Princenhage, 1545-1633.

Vos.
Vrouwenarbeid en de gilden in vroegmodern ‘s-Hertogenbosch.
Women in trade or craft in Early Modern’s-Hertogenbosch.

Janssen.
Ruimtelijke kaders voor een industrialiserende regio. De ontwikkeling van de streekplanning in zuidoostelijk Noord-Brabant, 1916-1965.
A spatial framework for an industrializing region. The development of regional planning in the South-eastern part of the Dutch province of North-Brabant, 1916-1965.

Historische Prijs van Noord-Brabant 2002. 
Toespraken gehouden bij gelegenheid van de prijsuitreiking aan dr K.A.H.W Leenders in het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch op 12 december 2002.
Boekbesprekingen

 • Abels, Ph.A.M. (eindred.). Van tweeën één. Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen. Delft, 2001.
 • Ackermans, M., Th. Hoogbergen (samenstelling). Kloosters en religieus leven. Historie met toekomst. ‘s-Hertogenbosch, 2002.
 • Asseldonk, M.M.P. van. De Meierij van ‘s-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200 – 1832. Oosterhout, 2002.
 • Asseldonk, M.M.P. van. De Meierij ontrafeld. Plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling, circa 1200 – 1832. Tilburg, 2003.
 • Baartmans-van den Boogaart, J.L.M. (ed.). Uit en thuis in Brabant. Met de commissaris der Koningin mr. Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst op werkbezoek. 1894 – 1928. Amsterdam, 2001.
 • Bavel, H. van e.a. (eds). De kroniek van het St. Geertruiklooster te ‘s-Hertogenbosch. Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van ‘s-Hertogenbosch. Een tekstuitgave. ‘s-Hertogenbosch, 2002.
 • Bos-Rops, J.A.M.Y., J.G.M. Sanders en A.P. van Vliet (red.). Noord-Brabant in de Bataafs-Franse tijd, 1794 – 1814. Een instirutionele handleiding. Hilversum / ‘s-Hertogenbosch, 2002.
 • Bouman, R., Th. Hoogbergen. Thema vol variaties. Zeven eeuwen muziekleven in ‘s-Hertogenbosch. Zwolle, 2002.
 • Cools, H.. Mannen met macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen (1475 – 1530). Zutphen, 2001.
 • Ermen, E. van. Het kaartboek van Averbode 1650 – 1680. Brussel, 1997.
 • Ermen, E. van. Kaartboek vande abdij van Park 1665. Brussel, 2000.
 • Goris, J.-M., L.C. Van Dyck, H. Van der Haegen. Kaartboek van de abdij Tongerlo 1655 – 1794. Brussel, 2001.
 • Gorisse, C. (hoofdred.). Tilburg, stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de Steentijd tot en met de twintigste eeuw. Tilburg, 2001.
 • Gorisse, J.J.A.M. (red.). De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout. Oosterhout, 2002.
 • Kuijer, P.Th.J.. ‘s-Hertogenbosch. Stad in het ho\ertogdom Brabant, ca. 1185 – 1629. Zwolle / ‘s-Hertogenbosch, 2000.
 • Monteiro, M.. Vroomheid in veelvoud. Geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot, 1797 – 1997. Hilversum, 2000.
 • Nijs, Th. de, E. Beukers (red.). Geschiedenis van Holland. Hilversum, 2002 – 2003.
 • Roelvink, V.. Gegeven den sangeren. Meerstemmige muziek bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw. ‘s-Hertogenbosch, 2002.
 • Rooijakkers, G. e.a.. De musealisering van het platteland. De historie van een boerenhuis, Nijmegen, 2002.
 • Rutte, R.. Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen. (12de – 13de eeuw). Zutphen, 2002.
 • Vercauteren, E., J. Rosendaal, J. Biemans (red.). Waalwijk. 700 jaar kloppend hart van de Langstraat. Waalwijk, 2002.
 • Verweij, M. (ed.). Petrus Vladeraccus, Tobias (1598). Leuven, 2001.
 • Wachter, A. de. De toepassing van wereldsysteem-analvse op geografische streken. Twee casestudies: de Kempen en noordelijk Ghana. Gent, 2002.
 • Wagenaar, W.P.. Caertboeck abdij van Grimbergen. Grimbergen, 1999.

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.