Jaargang 26, 2009

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 26, 2009

(ISBN-13: 978-90-72526-60 – 1)

Artikelen

Ten geleide
Introduction

Guido Marnef 
Mobiliteit en integratie. De Brabantse steden en migratie – ter inleiding
Mobility and integration. The Brabant cities and migration – an introduction.

Jan De Meester 
Informatiestromen en kettingmigratie in de migratiebewegingen naar het zestiende-eeuwse Antwerpen
Information streams and chain migration in the migration movements to 16c. Antwerp.

Leo Adriaenssen 
Afstoten en aantrekken. Migratiestromen uit stad en meierij van Den Bosch tijdens de Opstand
Push and pull. Migration streams from town and bailiwick of Bois-le-Duc during the Dutch Revolt.

Elke Ortmanns 
Van de Hoogstraat tot Onder den Toren. De ruimtelijke spreiding van immigrant-kleinhandelaars in Mechelen omstreeks 1796
Van de Hoogstraat tot Onder den Toren. The spatial dispersion of immigrant retailers in Mechelen in 1796.

Anne Winter 
Migratiebeleid en economische verandering. Nieuwkomers en armenzorg in Antwerpen, 1750-1900
Migration policies and economic change. Newcomers and poor relief in Antwerp, 1750 – 1900.

Sandra Fratini 
Les Luxembourgeoises á Bruxelles dans l’entre-deux-guerres
Young women from Luxemburg in Brussels during the interwar years.

Annelore Brantegem 
Een gemeenschap in transformatie. Enkele implicaties van de sociale emancipatie van de joodse minderheid te Brussel, 1795-1830
A community in transformation. Some inplications of the social emancipation of the Jewish minority in Brussels, 1795 – 1830.

Bart Wallet 
Brabantse joden tussen Oranje en ‘le peuple belge’. Migratie en de joodse gemeenschappen in Brabant, 1815 – 1839
Brabant Jews between Orange and ‘le peuple belge’. Migration and the Jewish communities in Brabant, 1815 – 1839.

Jean-Philippe Schreiber 
L’immigration juive á Bruxelles au XIXe siècle. Le cas du quartier de Cureghem
Jewish immigration in Brussels during the 19th century: the case of the neighbourhood of Cureghem.

Veerle Vanden Daele 
Van migrantengroep tot religieuze minderheid. Joden in Antwerpen in de twintigste eeuw
From group of migrants to religous minority. Jews in Antwerp during the 20th century.
Boekbesprekingen

 • Barjesteh van Waalwijk van Doom-Khosrovani, S., e.a.. Zonen van Adam. Genetische genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief. (L. Toorians)
 • Brabants Heem. Tijdschrift voor archeologie, geschiedenis en volkskunde 60 (2008). (A. Janssens)
 • Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. (A.-J. Bijsterveld)
 • Kok, G.Chr., m.m.v. F.A. Arnbak-d’Aulnis de Bourouill. Van Raad van Brabant naar Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis. (E.-J. M.F.C. Broers)
 • Oudheusden, J. van. De Loet ‘s-Hertogenbosch. 650 jaar stedelijke geschiedenis. (W. Hupperetz)
 • Toorians, L. (met een bijdrage van F. Kapteijns). Zandloper. Landschap en geschiedenis van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Met vijf wandelroutes. (K. A.H.W. Leenders)
 • Engen, Hildo van, en Gerrit Verhoeven, red.. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. (A.-J. Bijsterveld)
 • Hazebrouck-Souche, V.. Spiritualité, sainteté et patriotisme. Glorification du Brabant dans l’oevre hagiographique de Jean Gielemans (1427-1487). (Ch.M.A. Caspers)
 • Huijbers, A.H.J.M.. Metaforiseringen in beweging. Boeren en hun gebouwde omgeving in de Volle Middeleeuwen in het Maas-Demer-Scheldegebied. (L. Toorians)
 • Heuvel, D. van den. Women and entrepreneurship. Female traders in the Northern Netherlands c. 1580-1815. (A. Janssens)
 • Hoekx, J.A.M., G. Hopstaken, A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn en J.G.M. Sanders. Vruchten van de goede en de slechte boom. Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad ‘s-Hertogenbosch en in Breda (1599-1581). (Ch.M.A. Caspers)
 • Limberger, M., Sixteenth-century Antwerp and its rural surrounding; social and economic changes in the Hinterland of a commercial metropolis (ca. 1450 – ca. 1570). (M.L. Craane)
 • Nederveen Meerkerk, E. van. De draad in eigen hand. Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse textielnijverheid, 1581-1810. (A. Janssens)
 • Wassink, J.F.A., W. Nouwen. Boerenschansen. Verscholen voor Staatsen en Spanjaarden. (K.A.H.W. Leenders)
 • Brusse, P.. De dynamische regio. Economie, overheid en ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850. (P. Klep)
 • Godrie-van Gils, G.. Vrouwelijke vorming tussen Martha en Maria. Katholiek huishoudonderwijs in Noord-Brabant 1919-1968. (M. van der Burg)
 • Sponselee-De Meester, T.. ‘Alles voor Allen’. Geschiedenis van de Zusters Franciscanessen van Breda 1947 – 2007 (Ch.M.A. Caspers)
 • Ven, F.J.M. van de. Anton Jurgens Hzn 1867 – 1945. Europees ondernemer; bouwer van een wereldconcern. (F. Voermans)

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.