Jaargang 29, 2012

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 29, 2012

(ISBN 978-90-70641-97-9)

Artikelen

Ten geleide 
Introduction

van Uytven
Het Charter en de Raad van Kortenberg herdacht.
The Charter and the Council of Kortenberg Commemorated.

Damen
Convocatie en representatie. De Staten van Brabant in de late middeleeuwen.
Convocation and Representation:The Cities of Brabant in the Late Middle Ages.

Stein
74 Woorden die het verschil maken. Over de ontwikkeling van het Brabantse recht van weerstand.
74 Words that Make a Difference. The Development of the Brabant Right of Resistance.

de Ruysscher
Lobbyen, vleien en herinneren: vergeefs onderhandelen om privileges bij de Blijde Inkomst van Filips in Antwerpen (1549).
Lobbying, Flattery and Recollection: Futile Negotiations for Privileges at the Joyous Entree of Prince Philip in Antwerp (1549).

Eekhout
Katholieke en protestantse herinneringscultuur in ‘s-Hertogenbosch: 1579 en 1585.
The Culture of Catholic and Protestant Commemoration in ‘s-Hertogenbosch: 1579 and 1585.

Dewilde
In de ban van Hertog Jan. Schuttersgilde en kleinhandelsrevolutie in Leuven, zeventiende en achttiende eeuw.
Enthralled by the Duke: The Crossbow Guild and the Retail Revolution in Leuven, 17th- 18th centuries.

Deseure
‘Etre libre de nom et esclave de fait’. De Brabantse consituties tijdens de Franse periode (Zuidelijke Nederlanden).
‘Etre libre de nom et esclave de fait’: The Brabantine Constitutions during the French Period (Southern Netherlands)

Bousmar
‘ Ende want van onzer stadt van Nivele vergheten was daer inne’. Nivelles, le Brabant wallon et la charte de Cortenberg: une présence ténue dans la mémoire et dans les faits?
Nivelles, Walloon Brabant and the Charter of Kortenberg A Tenuous Presence in Memory and Fact?

Chr. Vandendriessche, H. Vannoppen
Het Charter van Kortenberg ( 1312 – 2012) (stripverhaal)
The Charter of Kortenberg ( 1312 – 2012) (comics)

van Oudheusden
Herinneringscultuur in enkele Noord-Brabantse steden in de negentiende en twintigste eeuw.
The Culture of Memory in the Cities of North Brabant in the Nineteenth and Twentieth Centuries.

de Leeuw, A.J.A. Bijsterveld
In memoriam Leo Adriaenssen. (Amsterdam 21 juli 1945 – 20 april 2012).

L.F.W. Adriaenssen
Waarom Wommelgem verwoest moest worden.
Why Wommelgem had to be Destroyed.
Boekbesprekingen

 • Baaijens, G.J., E. Brinckmann, P.L. Dauvellier en P.C. van der Molen. Stromend landschap. Vloeiweidenstelsels in Nederland. Zeist, 2001.
 • Costa, D. de. Wonen in een klooster. Clarissen, Theresiaantjes, gastarbeiders en kunstenaars. Zwolle, 2010.
 • Hiddink, H.. Hoogeloon – Kaboutersberg. Onderzoek naar een grafveld uit de Romeinse tijd. Amsterdam, 2011.
 • Royrnans, N., T. Derks (eds.). Villa landscapes in the Roman North. Economy, culture and lifestyles. Amsterdam, 2011.
 • Jaarboek “De Ghulden Roos”.
 • Noordhoff Atlasproducties (red.). De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland. Groningen, 2011.
 • PostFactum. Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde 2 bis (2010).
 • Reniers, T. (red.). Leo Brabanticus. Liber amicorum voor dr. Leo Adriaenssen. ’s-Hertogenbosch, 2011.
 • Theuws, F., M. van der Heiden en J. Verspay (red.). De archeologie van de Brabantse akkers. Toegelicht aan de hand van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in Veldhoven.Amsterdam, 2011.
 • Vos, P.C. (kaarten), J. Bazelmans, H. Weerts en M. van der Meulen (red.). Atlas van Nederland in het holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu. Amsterdam,. 2011.
 • Vughtse Historische Reeks 12.
 • Boorna, J.G.J. van. Communio clandestina. Archivalien der Konsistorien der heimlichen niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinden in Goch und Gennep im Herzogtum Kleve 1570 – circa 1610. Bonn, 2011.
 • Jaarboek van de Geschied- en OudheidkundigeKring van Staden Land van Breda “De Oranjehoom” 64.
 • Koldeweij, J. e.a. (eindredactie E. Raaij). De koorbanken van Oirschot en Aarschot, gezien door de lens van Hans Sibbelee en Jan Verspaandonk. Nijmegen, 2011.
 • Laet, V. de. Brussel binnenskamers. Kunst- en luxebezit in het spanningsveld tussen hof en stad, 1600 – 1735. Amsterdam, 2011.
 • Peeters, R.. Een Tilburgse kaart nader bekeken. De manuscriptkaart van de heerlijkheid Tilburg en Goirle door Diederik Zijnen uit 1760. Tilburg, 2011.
 • Ruyven-Zeman, Z. van. Stained Glass in the Netherlands before 1795. Corpus Vitrearum the Netherlands IV. Part I: The North, Part II The South. Amsterdam, 2011.
 • Schulz, C.M.. De invloed van het oude Brabant op de zakencultuur van Hamburg en Frankfurt (1554 – 1600). Brabantse kooplieden op expanderende markten. Oosterhout, 2011.
 • Tovenaars, heksen en een miraculeus beeld. De omgang van het bovennatuurlijke in het hertogdom Brabant (16e – 17de eeuw) (= Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden 18 (2009) nr. 4. ).
 • Vervoort, R.. “Vrouwen op den besem en derghelijck ghespooc”. Pieter Bruegel en de traditie van hekserij voorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700. Nijmegen, 2011.
 • Vosters, S.A.. Antonio de Guevara y Europa. Salamanca, 2009.
 • Yante, J.-M. en A.-M. Bultot-Verleysen (eds.). Autour du ‘village’. Établissements humains, finages et communautés rurales entre Seine et Rhin (IVe-XIIIe siècles). Louvain-la-Neuve, 2010.
 • Alphen, D. van, e.a.. Nieuw elan in historische omgeving. Herbestemming van industriële gebouwen in Tilburg. Tilburg, 2011.
 • Peeters, J., A. van Voorthuijsen. Made in Oss. Van vee tot msd. Zwolle, 2011.
 • Boomen, G. van den. Zondagskind. Levensherinneringen. Nijmegen, 2011.
 • Eijden-Andriessen, C. van. ‘Moralinezuur’ en voorlichting. De twee gezichten van Idil in het katholieke debat om de moderniteit 1937-1970. Tilburg, 2010.
 • Ghonem-Woets, K.. Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg. Zutphen, 2011.
 • Wertheim-Cahen, T. e.a. (red). Ik heb dit alles opgeschreven Vught – Auschwitz – Vught. Memoires van Max Cahen 1939-1945.’s-Hertogenbosch, 2010.
 • Goris, J.-M. (red.). De criminaliteit in de Kempen. Herentals en Roosendaal, 2011.
 • Vera, H.L.M.. … dat men het goed van den ongeboornen met mag verkopen. Gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000 – 2000. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid. Oisterwijk, 2011.

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.