Statuten

In de algemene vergadering van 27 februari 2016 heeft het bestuur aangegeven dat de statuten van 1985 zijn verouderd en aangepast moeten worden aan de eigentijdse ontwikkelingen. De leden hebben ingestemd met een statutenwijziging die op 16 januari 2017 is geëffectueerd

Statuten 1985

Statuten 2017