Jaargang 14, 1997

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 14, 1997

(ISBN: 90-72526-37-6)

Artikelen

L.P.L. Pirenne
Staats-Brabant aan de vooravond van zijn zelfstandigheid
Noord en Zuid in kaart, 1795 – 1815

Francois
Van lokaal hoofd tot centrale arm
De politieke elites in het staatsvormingsproces tussen 1780 en1830

M.W. van Boven
Stad en platteland van Bataafs-Brabant in 1795
Een politieke confrontatie

J.P.A. Coopmans
De Bossche liefdadigheide instellingen
Van marginale naar fundamentele veranderingen, 1770 – 1825

Antoine
La vente des biens nationaux
Vecteur de l’implantation foncière de la bourgeoisie bruxelloise dans le Brabant Wallon, 1796 – 1813

Houtman-De Smedt
Symbolische leegverkoop of monopoliespel?
De verkoping van de nationale domeinen in het Departement van de Twee Nethen in de Franse tijd

J.G.M. Sanders
De strijd van de Commissie van Breda om de geestelijke goederen, 1799 – 1800

de Nijn
Ontwikkelingen in het Mechelse stadsbeeld, 1780 – 1850
Bijdrage tot de studie van de ruimtelijke ordening

Thomas
Kerkelijk meubilair in beweging
Het roerende patrimonium uit Tiense kerken en kloosters tijdens het bewind van Josef II en onder de Franse bezetting

D.J.R. Vanysacker
Tussen traditie en vernieuwing
Een blik op de privé-bibliotheken van Antwerpse geestelijken aan het einde van de achttiende eeuw (1775 en 1800)

D’Hoker
Het onderwijs in de Zuid-Brabantse steden tijdens het Franse bewind: breuk of continuïteit?

Verheyen
Aan vreemden overgeleverd
De zorg voor vondelingen en verlaten kinderen te Leuven, 1795 – 1830

Boekbesprekingen

  • Beijers, H., G.-J. van Bussel. ‘Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput’. Toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief. Helmond, 1996.
  • Broers, E.J.M.F.C.. Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586 – 1795. Brabantse Rechtshistorische Reeks 9. Assen, 1996.
  • Cuijpers, Th. e.a. (red.). Brabantse biografieën 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. Amsterdam / Meppel / ‘s-Hertogenbosch, 1996.
  • Dekker, J.C.. Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg 1892 – 1950; overleven door samenwerking. Een mentaliteitsstudie. Tilburg, 1996.
  • Duffhues, T.. Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, 1896 – 1996; voor bedrijf en gezin. Nijmegen, 1996.
  • Mooij, Ch. de, P. Kokke (red.). De Muze als Motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant. I, 1796 – 1940. ‘s-Hertogenbosch, 1996.
  • Nusteling, H.P.H.. Markant in de markt. Interpharm 1896 – 1996. ‘s-Hertogenbosch, 1996.

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.