Jaargang 30, 2013

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 30, 2013

(ISBN 978-90-70641-97-9, NUR 693)

Artikelen

A.-J. Bijsterveld, K. de Leeuw
Ten geleide
Introduction

van Asseldonk
De laatmiddeleeuwse transitie en de oorsprong van gemeintes en heerlijke rechten op de wildernis in de Meierij van’s-Hertogenbosch.
The Late Medieval Transition and the Origin of the Commons and Authority of Lords over the Wilderness in the Bailiwick of ‘s-Hertogenbosch.

Goris
Hendrik de Coster uit Oisterwijk (Oisterwijk circa 1400 – Brussel 1446), medicorum minimus?
Henricus Custodis de Oesterwijck (Oisterwijk circa 1400 – Brussels 1446), medicorum minimus?

Verweij
Henricus Custodis de Oesterwijck en zijn Lofvan Brabant. Tekst en vertaling.
Henricus Custodis de Oesterwijck and his Praise of Brabant. Text and translation.

Martens
Visserij aan Brabantse grenzen.Fisheries on the Frontiers of Brabant.

E.-J. Broers 
Rabauwen, vagebonden en andere ledige personen. Strafrechtelijke vervolging van criminele gezelschappen in de zeventiende en achttiende eeuw.
Ruffians, Vagabonds and Other Idle People. Criminal Prosecution of Criminal Groups in the 17th and 18th Centuries.

van den Heuvel
Tussenpersoon, handhaver en initiator. Mr. Arthur EJ. baron van Voorst tot Voorst, commissaris van de koningin in Noord-Brabant 1894 – 1928.
Mediator, Protector and Initiator Mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst, Commissioner of the Queen in North-Brabant 1894-1928.

Boekbesprekingen

 • Arts, J.. Vlisco. Textiel voor Afrika. Zwolle / Arnhem, 2012.
 • Baas, H., B. Groenewoudt, F. Jungerius, H. Renes (red.). Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. Amersfoort, 2012.
 • Bastiaensen, J., K. Caimo, B. Cijffers-Rovers, J. Hopstaken, S. van Lani. Monumenten van Zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven, 2010.
 • Boels, H. (red.). Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600 – 1850. Hilversum, 2012.
 • Broeke, P. van den. Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van Oss-Uden. Studies naar typochronologie, technologie en herkomst. Leiden, 2012.
 • Buiks, C.J.M. e.a.. Baarle op de kaart gezet. Veldnamen van Baarle, Castelre, Ulicoten en Zondereigen. Baarle-Hertog-Nassau, 2012.
 • Caspers, Th., A. Kelderman e.a.. Landgoederen in Noord-Brabant. Het lief en leed dat landgoed heet. Woudrichem, 2012.
 • Delaruelle, S. en B. Tops, Turnhout en de Grote Markt. De geschiedenis archeologisch bekeken. Turnhout, 2012.
 • Etty, E., C. Hereijgers, L. Voermans, L. Tibbe, A. Rens, Henriette & Richard Holst. Het boek van de Buissche Heide. Schiedam, 2012.
 • Eynde, G. van den, L. Toorians (red.). Moerenburg in veelvoud. Een historische buitenplaats in Tilburg herleeft. Tilburgse Historische Reeks 17. Tilburg, 2012.
 • Faure, J.. Beknopte geschiedenis van de stad Bergen op Zoom. Een geschiedenisboek uit 1761, ingeleid en geannoteerd door Willem van Ham. Tilburg, 2010.
 • Franken, J., A. van den Oord, W. de Bakker. Oisterwijk. Een geschiedenis van meer dan 800 jaar. Oisterwijk, 2012.
 • Gaal, F. van, N. van der Donk. De fabriek in de etalage. De Gruyter. opkomst, bloei en ondergang van een systeem. Den Bosch, 2012.
 • Gast, C. de e.a.. Geschiedenis van het Land van Heusden en Altena geschreven en getekend voor kinderen. Woudrichem, 2012.
 • Graef, M.. Kasteel Horn en zijn bewoners. Horn, 2011.
 • Grosfeld, J., H. van der Holst. Max Liebermann in Dongen. Breda, 2012.
 • Heijden, C. van der. Door het leven getekend. Een Tilburgse geschiedenis in zes levensverhalen (1850- 1950). Zwolle, 2011.
 • Historische reeks Land van Heusden en Altena 20. Woudrichem, 2011.
 • Hoorens, V.. Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515 – 1588). Amsterdam, 2011.
 • Jaarboek De Ghulden Roos 71 (2011) Roosendaal, 2011.
 • Janssen, R.. Oord van helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis 1210 – 2010. Cuijk, 2010.
 • Leeuw, K. de. Alles Flink Dicht. De invloed van religie en ideologie op kleedgedrag in Nederland (met casus Tilburg) 1914 – 1970. Tilburg, 2012.
 • Leeuwen, W. van. De 100 mooiste kerken van Noord-Brabant. Zwolle, 2012.
 • Leune, J.M.G.. De landgoederen Ekelenberg en Padmos in Steenbergen. Heerhugowaard, 2012.
 • Meere, J. de.. Petrus van Schendel (1806 – 1870). Een leven tussen licht en donker. Leiden, 2012.
 • Minnen, B. (red.). Den Heyligen Sant al in Brabant. De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus van Sint-Job 1000 – 2000. Averbode, 2011.
 • Otten, G.. De Hartel, een Terheijdense buurtschap in Breda. Terheijden, 2012.
 • Rosendaal, J.. Tot nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783 – 1787. Nijmegen / Tilburg, 2012.
 • Sanders, J.. Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij ‘s-Hertogenbosch, 1466 – 1641. Woudrichem, 2012.
 • Sonnemans, G., J. Pigmans, Th. Cuijpers. Blikken op Brabant. De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief. Den Bosch, 2012 (2e druk).
 • Taverne, E. e.a. (red.). Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing. Rotterdam, 2012.
 • Traa, M.. Prinses Paulina. Het tragische verhaal van het kleinste vrouwtje van Nederland. Amsterdam, 2012.
 • Vermunt, M., A. van der Kallen. Opgravingen in Bergen op Zoom. Utrecht, 2012.
 • Wijk, W.. Historische atlas van de Biesbosch. Zes eeuwen Biesbosch in 78 kaarten. Zwolle, 2012.
 • Zalinge-Spooren, L. van, H. Roosenboom, H. van de Laarschot, T. Thelen. Asten 800. Verhalen uit de geschiedenis van Asten, Heusden en Ommel. Asten, 2012.

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.