Jaargang 17-18, 2000-2001

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 17-18, 2000-2001

(ISBN: 90-72526-45-7)

Artikelen

Ten geleide
Introduction.

Prak
Kommunalismus en de steden in de Noordelijke Nederlanden ten tijde van de Republiek
Kommunalismus and the towns in the Dutch Republic

P.C.M. Hoppenbrouwers
De middeleeuwse oorsprong van de dorpsgemeente in het noorden van het hertogdom Brabant
The medieval origin of the village community in the northern part of the duchy of Brabant

A.J.A. Bijsterveld
De kerk in het midden. De parochiekerk als centrum van de middeleeuwse dorpsgemeenschap
The church in the centre. The parish church as focus of the medieval village community

K.A.H.W. Leenders
De vorming van de gemeenten ten westen van de Donge
The shaping of the municipalities west of the river Donge (prov. of North-Brabant)

Huiskamp
Het gemene Best? Het oproer in het Besterbroek bezien in het licht van Blickles communalisme-these
The common Best? The rebellion in the Besterbroek seen in the light of Blickles’ Kommunalismus thesis

van Zalinge-Spooren
De rol van geërfden en naburen in het dorpsbestuur in de achttiende eeuw in enkele dorpen bij ‘s-Hertogenbosch
The place of the hereditary owners and neighbours in the village government during the 18th. century in some villages near ‘s-Hertogenbosch

P.C.G. Meurkens
Het Brabantse dorp als een negentiende-eeuws verschijnsel
The village of North-Brabant as a 19th century phenomenon

C.G.W.P. van der Heijden
Gemeenschapszin als dooddoener. Isolement en communalisme in de twintigste eeuw als mentale constructie
Communal sense as knockdown argument. Isolation and Kummunalismus during the 20th. century as a mental construction

A.J.A. Bijsterveld
Het maakbare verleden. Regionale geschiedenis en etnologie in Brabant op de drempel van de eenentwintigste eeuw
The Makable Past. Regional history and ethnology in North-Brabant on the threshold of the 21th. Century

Boekbesprekingen

 • Amstel, Th.A.A.M. van. De heren van Amstel 1105 – 1378. Hun opkomst in het Nedersticht van Utrecht in de twaalfde en dertiende eeuw en hun vestiging in het hertogdom Brabant na 1296. Hilversum, 1999.
 • Buijks, H., J. Neomagus en P. Spanjaard. Oss een stad. Oss, 1998.
 • Cuijpers, Th. e.a. (red.). Brabantse biografieën 5. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. ‘s-Hertogenbosch, 1999.
 • Jaeger, D.M.. De houding van de Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog in de grote steden van Noord-Brabant. Tilburg, 1999.
 • Martens, P.J.M. (m.m.v. D.E. van Drimmelen). Schokkermannen en bootvissers. De ankervisserij op Hollands Diep en Haringvliet. Tilburg, 1999.
 • Meeuwen, J. van. Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht, 1897 – 1929. Hilversum, 1998.
 • Mooij, Ch. de, A. Vos (red.). ‘s-Hertogenbosch binnenskamers. Aspecten van stedelijke woon- en leefculturen 1650 – 1850. ‘s-Hertogenbosch / Zwolle, 1999.
 • Oostrum, W.R.D. van. Juliana Cornelia de Lannoy (1738 – 1782). Ambitieus, vrijmoedig en gevat. Hilversum, 1999.
 • Prak, M.. Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak. ‘s-Hertogenbosch 1770 – 1820. Nijmegen, 1999.
 • Royen, H. van (ed.), R. Müller (red.). De Vrede van Münster, 1648. Scheiding binnen de Nederlanden & Staats-Brabant en de bronnen. Verslagbundel van de Studiedagen van 3 oktober (451ste Landdag) en 7 november 1998. Baarle-Hertog/Nassau en ‘s-Hertogenbosch. ‘s-Gravenwezel, 1998.
 • Taxandria 1894-1943 (CD-ROM). Naarden, 1999.
 • Thelen, T. (red.). D?n Broekkant. Geschiedenis van landschap en bewoning. Laarbeek, 1998.
 • Theunissen, E.M.. Midden-bronstijdsamenlevingen in het zuiden van de Lage Landen. Een evaluatie van het begrip ‘Hilversum-cultuur’. Leiden, 1999.
 • Theuws, F., N. Roymans (eds.). Land and ancestors. Cultural dynamics in the urnfield period and the middle ages in the Southern Netherlands. Amsterdam, 1999.
 • Vaart, F.J. van der. Bedelordes, ‘s-Hertogenbosch en de Bossche School. Studies over architectuur en stedenbouw. Nijmegen, 1999.
 • Veekens, W.A.H.. Van Lutterlyemde tot Nergensna. De mogelijke naamsverklaring van de Boxtelse herdgangen. Boxtel, 1999.
 • Verwers, W.J.H. en P. Kleij. Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1994-1996. Amersfoort, 1998.

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.