Jaargang 19, 2002

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 19, 2002

(ISBN: 90-72526-47-3)

Artikelen

Ten geleide
Introduction.

W.A. van Ham
Macht en kerk in de heerlijkheid Bergen op Zoorn (1287-1570)
Power and church in the seigniory of Bergen op Zoom (1287-1570).

K.A.H.W. Leenders 
Het dynamische landschap van Noord-Brabant.
The dynamic landscape of North Brabant.

M.T.A.R. Sponselee-de Meester
Margaretha Carolien Alexandrina de Licques. Een tegendraadse adellijke religieuze.
Margarita Carolien Alexandrina de Licques. A recalcitrant noblewoman.

B.C.M. Jacobs
Ontsloten bronnen. Costumenoptekeningen en andere juridische handschriften in de Brabant-Collectie van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek.
Opened sources. Records of customs and other legal manuscripts in the Brabant Collection of Tilburg University Library.

W.M.J.J. van Giersbergen
Tekenscholen in Noord-Brabant in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een beroepsopleiding voor kansarme jongens.
Drawing schools in North Brabant in the first half of the nineteenth century. Professional training for underprivileged boys.

Croenen
De ontsluiting van de bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis van de provincie Noord-Brabant. Naar aanleiding van het verschijnen van deel II van het ‘Oorkondenboek van Noord-Brabant’.
Disclosure of sources for mediaeval history of the province of North Brabant; on the occasion of the publication of volume II of the ‘Oorkondenboek van Noord-Brabant’. (roll-book of North Brabant).

Boekbesprekingen

 • Bruijn, E. de. De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch. De symboliek van de Hooiwagen-triptiek en de Rotterdamse Marskramer-tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten. Den Bosch, 2001.
 • Dijck, G.C.M. van. Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De feiten. Familie, vrienden en opdrachtgevers ca. 1400 – ca. 1635. Zaltbommel, 2001.
 • Ham, W.A. van. Macht en gezag in het Markiezaat. Een politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen op Zoom (1437 – 1583). Hilversum, 2000.
 • Koldeweij, J., P. Vandenbroeck, B. Vermet. Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen. Rotterdam, Gent en Amsterdam, 2001.
 • Leij, D.J.. Willemstads Panorama. Mobilisatie Zuidfront Vesting Holland meidagen 1940. Oosterhout, 2000.
 • Loon, A. van, M. Robben, B. Zijlmans, m.m.v. P. van Loon, T. van de Hulsbeek. Beeldig Geertruidenberg. Een stad in de kaart gekeken. Geertruidenberg, 1999.
 • Margry, P.J.. Teedere quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland. Hilversium, 2000.
 • Oirschot, J. van, H.J.A.M. Beaumont. Justitie gewogen. Het Paleis van Justitie en de rechtsgang te ‘s-Hertogenbosch 1922 – 1998. ‘s-Hertogenbosch, 1999.
 • Oudheusden, J. van, A. Vos (red.). De wereld van Bosch. Historisch ABC. Archeologie, Bouwhistorie en Cultuur ‘s-Hertogenbosch 4. ‘s-Hertogenbosch, 2001.
 • Smits, J.. Brabants Peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant. Nijmegen,2001.
 • Stekelenburg, H.A.V.M. van. De grote trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1947 – 1963. Tilburg, 2000.
 • Uytven, R. van, Cl. Bruneel, H. Coppens, B. Augustijn (red.). De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Brabant en Mechelen tot 1795. Brussel, 2000.
 • Ven, G.P. van de (red.). Doorbraak in West-Brabant. Een halve eeuw waterkeringszorg. Breda, 2001.
 • Vink, E.. Jeroen Bosch in Den Bosch. De schilder tegen de achtergrond van zijn stad. Nijmegen, 2001.
 • Visser, J.J.E.M. de. Boxtel. Van Brabantse Baronie naar Groene Gemeente. Boxtel, 1999.
 • Welings, Y.J.A., C.J.M. van der Heijden, J.G.M. Sanders. Hoenen en kapoenen. Gids van cijnsregisters betreffende Noord-Brabant, 14de – 20ste eeuw. Den Bosch, 2000.
 • Willems, H. e.a. (red.). De onderste steen boven. 25 jaar bouwhistorie in ‘s-Hertogenbosch. Utrecht, ‘s-Hertogenbosch, 2000.
 • Zonneveld, I.S.. De Biesbosch een halve eeuw gevolgd. Van hennip tot netelbos en verder. De vierde dimensie van de vegetatie en de bodem in de Brabantse Biesbosch (1948-1998). Abcoude, 1999/2000.
 • Zweers, D., H. Beijers. De Servatiuskerk te Schijndel. Verborgen middeleeuwse resten in historisch perspectief. Zutphen,2000).

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.