Jaargang 28, 2011

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 28, 2011

(ISBN 978-90-70641-95-5)

Artikelen

Ten geleide 
Introduction

Karel Leenders 
Vier generaties dorpen in het Brabantse zand
Four generations of villages on the Brabant sands

Rien van den Brand en Karel Leenders 
Neerloon in de ban. Beheer en beheersproblemen van Xantens bezit in een klein dorp aan de Maas in de late Middeleeuwen.
Neerloon banned. Management and managementproblems of property of the chapter of Xanten in a small village near the Meuse during the Middle Ages.

Ton Kappelhof. 
Beleid met betrekking tot de volksgezondheid in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch in de achttiende eeuw.
Public health policy in the Bailiwick of ‘s-Hertogenbosch in the 18th century.

Bert Mattijs 
Glasramen in de Sint-Gummaruskerk van Lier. Vijf eeuwen grandeur, een verhaal over schenkers en opdrachtgevers.
Gothic stained glass windows in the church of St. Gommaire in Lierre. Five centuries of grandeur, a story of donors and patrons.

Joost van Hest 
Xavier Smits en de Rozenkransramen van de firma Nicolas in de Heikese kerk in Tilburg. Kerkramen als uiting van devotie en sociale positie in het eerste kwart van de twintigste eeuw
Xavier Smits and the stained glass windows of the fifteen Mysteries of the Rosary in the church of St. Denis in Tilburg. Church windows as expression of devotion and social position in the first quarter of the 20th century.

Mirjam Lambermon 
Loyaliteit aan het katholieke geloof bij twee studenten vlak na de Tweede Wereldoorlog
Loyalty to the Roman Catholic religion in two students shortly after World War II.

Peter Hoppenbrouwers 
Laudatio Cor van der Heijden (ter gelegenheid van de toekenning van de Historische prijs Noord-Brabant)

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 28, 2011

(ISBN 978-90-70641-95-5)

Artikelen

Ten geleide
Introduction

Karel Leenders 
Vier generaties dorpen in het Brabantse zand
Four generations of villages on the Brabant sands

Rien van den Brand en Karel Leenders 
Neerloon in de ban. Beheer en beheersproblemen van Xantens bezit in een klein dorp aan de Maas in de late Middeleeuwen
Neerloon banned. Management and managementproblems of property of the chapter of Xanten in a small village near the Meuse during the Middle Ages.

Ton Kappelhof. 
Beleid met betrekking tot de volksgezondheid in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch in de achttiende eeuw.
Public health policy in the Bailiwick of ‘s-Hertogenbosch in the 18th century.

Bert Mattijs 
Glasramen in de Sint-Gummaruskerk van Lier. Vijf eeuwen grandeur, een verhaal over schenkers en opdrachtgevers.
Gothic stained glass windows in the church of St. Gommaire in Lierre. Five centuries of grandeur, a story of donors and patrons.

Joost van Hest 
Xavier Smits en de Rozenkransramen van de firma Nicolas in de Heikese kerk in Tilburg. Kerkramen als uiting van devotie en sociale positie in het eerste kwart van de twintigste eeuw
Xavier Smits and the stained glass windows of the fifteen Mysteries of the Rosary in the church of St. Denis in Tilburg. Church windows as expression of devotion and social position in the first quarter of the 20th century.

Mirjam Lambermon 
Loyaliteit aan het katholieke geloof bij twee studenten vlak na de Tweede Wereldoorlog
Loyalty to the Roman Catholic religion in two students shortly after World War II.

Peter Hoppenbrouwers 
Laudatio Cor van der Heijden (ter gelegenheid van de toekenning van de Historische prijs Noord-Brabant)

Paul Knevel 
De lange adem van de Brabantse schuttersgilden

Boekbesprekingen

 • Debrabandere, F., M. Devos, P. Kempeneers, V. Mennen, H. Ryckeboer, W. van Osta. De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek. Brussel, 2010.
 • Dirven, G., G. van den Oetelaar, fotografie F. Jansen. Erfgoed in de Meierij. Bijgebouwen op boerenerven. Wijk en Aalburg, 2010.
 • Gorisse, C. (red.). Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout, 2009.
 • Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ 63 (2010).
 • Oudheusden, J.A. van. Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken. Zwolle, 2011.
 • Schagen, J. van. Arm, arm Eindhoven. Kroniek van vijf eeuwen armoede en armoedebestrijding in de stad Eindhoven en de voormalige randdorpen. Eindhoven, 2010.
 • Smits, F. Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen aan de Maas, 2010.
 • Arendsen, M., I. Kuijer, O.S. Lankhorst, T. Thelen, J. Wijnen. Langs kloosters in Noordoost-Brabant. De oudste kloosters van Nederland. Cuijk, 2011.
 • Besamusca, B., R. Sleiderink, G. Warnar (red.). De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Middeleeuwse studies en bronnen 119. Hilversum, 2009.
 • Blockmans, W.. Metropolen aan de Noordzee. De geschiedenis van Nederland, 1100 – 1560. Amsterdam, 2010.
 • Boekwijt, H., R. Glaudemans, W. Hagemans, met foto’s van M. Bolsius en reconstructietekeningen door G. Scanlan. De Sint-Janskathedraal van ‘s-Hertogenbosch. Geschiedenis van de bouw. Alphen aan de Maas, 2010.
 • Damen, M. L. Sicking (red.). Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250 – 1650. Liber alumnorum Wim Blockmans. Hilversum, 2010.
 • Houthuys, A. Middeleeuws kladwerk. De autograaf van de Brabantsche yeesten boek VI (vijftiende eeuw). Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen 4. Hilversum, 2009.
 • Oudheusden, J.A. van, H. Tummers (red.). De grafzerken van de Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch. Den Bosch, 2010.
 • Bakker, J.. Gemeentebestuur in oorlogstijd. De stedelijke overheid van Breda onder Duitse bezetting. Amsterdam, 2011.
 • Berns, J., J. van den Bosch, K. Mettes. Adieu, adieu o Uden. Dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden, 1950-1965. Amsterdam, 2010.
 • Braake, S. ter, P. van Trigt. Leerhandelaar, looier, lederfabrikant. Het succes van joodse ondernemers in de Nederlandse lederindustrie (1870-1940). Amsterdam, 2010.
 • Gaal, F. van, T. Thelen. Wat mij toch soms mankeert! Over de idealen, twijfels en tweestrijd in het leven van Antoon van den Ende (1910 – 2000), missionaris. Nijmegen, 2010.
 • Noot, B.. Lezen met een roomse bril. Opvattingen over literatuuronderwijs in katholieke scholen 1868-1924. Tilburg, 2010.
 • Breukelen, R.H.M. van. De Provinciale 1771-1941. Een katholiek liberale Bossche krant door overmacht geveld. Nijmegen, 2009.
 • Graaf, R. de. Journalistiek in beweging. Veranderende berichtgeving in kranten en pamfletten (Groningen en ‘s-Hertogenbosch 1813-1899). Amsterdam, 2010.
 • Boven, M.W. van (red.). Afscheid van de wereld. Het eigen levensverhaal van Boudewijn Donker Curtis, politicus, advocaat en rechter in de Bataafs-Franse tijd. Hilversum, 2010.

 

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.