Jaargang 13, 1996

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 13, 1996

(ISBN: 90-72526-34-1)

Artikelen

A.W.F.M. van de Sande
De Historische Sectie van het Provinciaal Genootschap.
Schets van een kwart eeuw pionierswerk, 1960 – 1985.

G.A.M. van Synghel
Een veertiende-eeuws conflict tussen de predikheren en het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken.

Berkelmans
Vrouwen van stand. Het predikaat ‘joffrouw’ in de laatmiddeleeuwse archivalia van
de stad ‘s-Hertogenbosch en haar Meierij.

P.M. Toebak
Een bisschoppelijke visitatie te Breda, augustus 1626. Ervaringsgegevens omgezet in beleid?

B.C.M. Jacobs
Willem Cornelis Ackersdijck. Een toegewijd dienaar van Themis en Clio.

A.J.A. Bijsterveld
Dusela villa Taxandrie. Een drietal onopgemerkte oorkonden betreffende Duizel
uit de elfde en de dertiende eeuw.

J.A.F.M. van Oudheusden
Vijf en dertig jaar, vierentwintig delen. Een overzicht van Varia Historica Brabantica en Noordbrabants Historisch Jaarboek tijdens het redacteurschap van dr. L.P.L. Pirenne.

Boekbesprekingen

 • L.J.P. van Gastel. Roosendaal tussen platteland en stad, Deel A: 1770 – 1990.
 • J.J.A.M. Gorisse. Roosendaal tussen platteland en stad, Deel B: 1900 – 1970.
 • N. Arts (red.). Het kasteel van Eindhoven. Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning 1420 – 1676.
 • N. Arts (red.). Sporen onder de Kempische stad. Archeologie, ecologie en vroegste geschiedenis van Eindhoven 1225 – 1500.
 • M.W. van Boven, A.M. Fafiane, G.J.W. Steijns (red.). Pieter Vreede. Mijn levensloop.
 • B.W. Braams. Weyden en zeyden in het broek. Middeleeuwse ontginning en explotatie van de kommen in het Land van Heusden en Altena.
 • Th. Cuijpers e.a. (red.). Brabantse biografieën 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
 • C.G.W.P. van der Heijden. Het heeft niet willen groeien. Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820 – 1930. Omvang, oorzaken en maatschappelijke context.
 • D. Kalb. Expanding class: power and everyday politics in industrial communities, North Brabant illustrations, ca. 1850 – 1950.
 • P.M. Toebak. Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580 – 1752. Dekenale visitatieregisters als bron.
 • J.M.M. van de Ven. Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek.

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.