Jaargang 16, 1999

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 16, 1999

(ISBN: 90-72526-41-4)

Artikelen

Rutte
Stedenpolitiek en stadsplanning door Hendrik I van Brabant, 1184 – 1235
(Town building policy and internal town planning by Duke Hendrik I of Brabant, 1184 -1235)

van Asseldonk
Census domini ducis
De cijnzen van de hertog van Brabant in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch

Strijbos
Kerken met het teken van de bouwheer?
Gotische kerken in het oostelijk grensgebied van Noord-Brabant en andere opmerkelijke middeleeuwse kerken in het Maas-Schelde-Demergebied
(Churches with the sign of the building lord?)

Appelmans
Diederik van Tuldel en Hendrik van Someren
Twee Noord-Brabantse vrienden in het vijftiende-eeuwse Leuven
(Diederik van Tuldel and Hendrik van Someren)

Arts
De grootte van de parochies in het hertogdom Brabant in de eerste helft van de zestiende eeuw
(The size of the parishes in the Duchy of Brabant in the 1st half of the 16th century.)

L.F.W. Adriaenssen
Kleur voor Tilburgs laken
Lakenververijen in stad en meierij van Den Bosch en in Breda in de zeventiende eeuw
(Colour for cloth of Tilburg)

Historische prijs van Noord-Brabant 1999
Toespraken gehouden bij gelegenheid van de prijsuitreiking aan dr. A.C.M. Kappelhof
in het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch, 7 december 1999

Boekbesprekingen

 • Bichelaer, A.H.P. van den. Het notariaat in Stad en Meierij van ‘s-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531). Amsterdam, 1998.
 • Bijsterveld, A.J.A., J.A.F.M. van Oudheusden en R. Stein (eds.). Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur, boekproductie, historiografie. ‘s-Hertogenbosch, 1998.
 • Broertjes, J.P., J.H. Verhagen (red.). Archeologisch repertorium Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 1997.
 • Buiks, C.J.M.. Laat-middeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda. Assen, 1997.
 • Dekkers, J.H.G.M.. Kapittels en kanunniken in de Meierij. Feiten en wetenswaardigheden over een markante episode in de geschiedenis van de Kerk in Oost- en Midden-Brabant. Boxtel, 1998.
 • Hooff, G. van, e.a. (red.). ‘Tot Het Hemelsch Morgenrood’. Beelden en grepen uit honderd jaar vakbeweging in Helmond, 1896 – 1996. Helmond, 1996.
 • Leenders, K.A.H.W.. Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas – Schelde – Demergebied, 400 – 1350. Een poging tot synthese. Zutphen, 1996.
 • Margry, P.J. en C.M.A. Jaspers (red.). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Provincie Noord-Brabant. Amsterdam / Hilversum, 1998.
 • Mooij, Ch. de. Geloof kan bergen verzetten. Reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 1577 – 1795. Hilversum, 1998.
 • Sanders, J.G.M.. Van meters en schatters. Bronnengids voor grondbelasting en kadaster in Noord-Brabant ca. 1826 – 1833. ‘s-Hertogenbosch, 1998.
 • Schuttelaars, A.H.. Heren van de raad. Bestuurlijke elite van ‘s-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580. Nijmegen, 1998.
 • Verwers, W.J.H.. North Brabant in Roman and Early Medieval Times: Habitation History. Amsterdam, 1998.
 • Vugt, J.P.A. van, J.M. Bacx, J.C. Kalker. Onderwijs. Studies uit Bergen op Zoom 10. Bergen op Zoom, 1996.

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.