Organisatie

De Historische Vereniging Brabant (HVB) verbindt mensen met belangstelling voor de geschiedenis en het erfgoed van Brabant met elkaar, om door bundeling van krachten samen ook méér voor de ontwikkeling en het doorgeven van kennis op dat terrein te kunnen betekenen. Naast activiteiten die er op zijn gericht de band met haar leden te onderhouden, ondersteunt de Historische Vereniging Brabant initiatieven en projecten, die zonder haar hulp anders niet of moeilijk uitvoerbaar zijn.

De vereniging is opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel op 18 december 1985.  

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

  • Voorzitter,  Kitty de Leeuw
  • Secretaris Ria de Folter-Sebregts
  • Penningmeester Klaasje Douma
  • Lid, Hans Dittner
  • Lid, Wies van Leeuwen