Jaargang 22-23, 2005-2006

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 22-23, 2005-2006

(ISBN-10: 90-72526-55-4)
(ISBN-13: 978-90-72526-55-7)

Artikelen

Ten geleide

Paul Luykx
Naar een andere kijk op katholieke verzuiling

Thomas von der Dunk
‘Eminente persoonlijkheden zijn gelukkig in den loop van 1908 niet aan de Nederlandsche Bouwkunst ontvallen’.
De prijzige koepelkerken van Carl Weber (1820 – 1908) in Noord – Brabant.

Jan Huige
Over godsvruchtige West-Brabantse herders en hun kudde

Angelo Somers en Frans van Poppel
Priesters en het veranderend kindertal van de Brabantse katholieken, 1940 – 1970.
Een onderzoek naar de beleving van de priesterlijke rol

Kitty de Leeuw
Zondaressen in mouwloze japonnen. De strijd binnen de rooms-katholieke kerk tegen
onzedelijke vrouwenkleding en de reacties daarop in Nederland, 1900 – 1960

Marjet Derks
Stemmen met de voeten. Eigenzinnigheid in de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging

Cecile van Eijden-Andriessen
‘Wij fiere, vrije, roomsche meisjes’. Gehoorzaamheid en eigenzinnigheid hand in hand.
De geschiedenis van het Sint Theresia Lyceum voor meisjes te Tilburg van 1926 tot 1968

Martien van Asseldonk
De tol van Venloon en het gezag in de regio Drunen – Dongen omstreeks 1230

Dick de Boer, Maarten Prak
Een hertogdom herschapen

Peter Hoppenbrouwers
Brabant de natie

Jan Jacobs
Religie, geloof en kerk in Brabant. De betekenis van de godsdienst
voor de geschiedenis van een kerngewest van de Lage Landen
Boekbesprekingen

 • H. Beijers, Jonker Marcus van Gerwen 1565 – 1645 (J. Sanders)
 • A.J. Bijsterveld e.a., De kroniek van de hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus (J. Sanders)
 • A.J. Bijsterveld, A. van den Oord en K. Veraghtert, Universiteit van Tilburg 75jaar waardenvolle universiteit. (C. Caspers)
 • S. Boffa, Warfare in Medieval Brabant 1356 – 1406 (A.J. Bijsterveld)
 • C. Buiks, Veldnamen in de gemeente Zundert (K. Leenders)
 • J. Coenen, Baanderheren, boeren & burgers (K. Leenders)
 • M. Derks en J. Eijt, Gezonde gezinnen (C. Caspers)
 • H. van Doremalen, P. Spapens en J. Stads, Werken, werken, werken! (L. Toorians)
 • G. Dorren, Door de wereld bewogen (A.J. Bijsterveld)
 • W. van Giersbergen, ‘De kunst is geheel en al bijzaak’ (M. Aalders)
 • A. van Gils, De Lambertuskerk en het dorp Raamsdonk (K. Leenders)
 • G. van Gurp, Brabantse stoffen op de wereldmarkt (T. Kappelhof)
 • P.J. van der Heijden, Dagboek 1629 (J. van Oudheusden)
 • J. Hoekx en V. Paquay, Inventaris van het archiefvan de stad ‘s-Hertogenbosch 1262 – 1810 (J. van Oudheusden)
 • C. van Houtert, Uit doorgaans betrouwbare bron (C. Hamans)
 • E. Houtman, Een kaartboek van de Sint-Bernardsabdij Hemiksem 1666 – 1671 (K. Leenders)
 • J. Huige, Chris Mol 1892 – 1979 (J. de Jong)
 • W Hupperetz, Het geheugen van een straat (K. Leenders)
 • Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom'(2004) (K. Leenders)
 • J. Jacobs, Y. Kortlever en J. Peeters (red.), ‘Krabbegat, Avestad, da’s m’n gròòte dròòm!’ (K. Leenders)
 • C. Koot, R. Berkvens (red.), Bredase akkers eeuwenoud (K. Leenders)
 • Kroniek van Molius (C. Caspers)
 • R. Laurent en D. van Overstraeten (ed.), Paul Bonenfant (A.J. Bijsterveld)
 • E. van Loon – van de Moosdijk, ‘Goet ende wael gheraect'(J. Sanders)
 • M. Metze, Ze zullen weten wie ze voor zich hebben (A. Bots)
 • M. Muskens en A. Broers, Wees niet bang (C. Caspers)
 • M. Polman (red.), Anton van Duinkerken (M. van der Heijden)
 • C. Slegers, Antoon Coolen 1897 – 1961 (C. Caspers)
 • C. Slegers, Mensen uit de kringen van Brabants Heem (K. Ribbens)
 • T. Spek, Het Drentse esdorpenlandschap (K. Leenders)
 • M. Sponselee – de Meester, Het norbertinessenklooster Sint – Catharinadal in de Staatse periode 1625 – 1795 (E. Broers)
 • T. Stevens, ‘Over honderdjaar is alles voorbij’ (A. Janssens)
 • J. van Stratum, Bevolking in beweging 1750 – 1920 (A. Janssens)
 • A. van der Veen en D. Verhoeven, En toch verschillend (A.J. Bijsterveld)
 • H. Verhage, Katholieken, Kerk en Wereld (A. Jacobs)
 • B. Whyte, In territoire Belge et à Quarante Centimètres de la Frontière (K. Leenders)

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.