Collegetour langs West-Brabantse waterlinie op 19 mei 2018

Leden van de Historische Vereniging Brabant en belangstellenden nodigen wij uit deel te nemen aan  de studiereis / Collegetour door Brabant, die plaats vindt op zaterdag 19 mei 2018.
Deze studiereis met colleges op locatie heeft als thema: de West Brabantse waterlinie. Daarmee sluiten we aan bij Bevochten Brabant, een van de vier verhaallijnen van de provincie Noord-brabant.

De West Brabantse Waterlinie is ontstaan in ca. 1628 met het doel om Bergen op Zoom en de handelsroute van Zeeland naar Holland te beschermen tegen een aanval van de Spanjaarden. De linie bestond uit onder water gezet land en moerassen en de forten Henricus, Pinssen, De Roovere en Moermont. Een eeuw later kwam daar 5,5 kilometer liniewal bij: tussen Bergen op Zoom en Fort de Roovere. Daarvan is nog één kilometer bewaard gebleven, tussen Fort Pinssen en Fort de Roovere.

Het onderwerp van de komende collegetour is het Westbrabantse gedeelte van de Zuiderwaterlinie of Zuidelijk Frontier. Deze meer dan 200 kilometer lange linie loopt van Sluis naar Grave door Zeeland en Noord-Brabant. In beginsel gaat het om een lange linie, grotendeels ontworpen door de vermaarde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn (1641-1704). Deze linie leek lang uit het landschap verdwenen, maar is door inspanningen van de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen en de provincie Noord-Brabant als het ware teruggekeerd.
De forten zijn hersteld en aangevuld met nieuwe voorzieningen, die op eigentijdse wijze de linie en haar aardwerken weer beleefbaar hebben gemaakt. Een fascinerende blik in de manier waarop cultuurhistorie, landschap en natuurontwikkeling samen kunnen gaan.

We verzamelen om 10.30 uur op het Stationsplein in Bergen op Zoom waar de bus voor ons klaar staat.
Ongeveer 10.45 uur is er een koffiepauze waarbij Tom van Eekelen voor Bergen op Zoom – en Saskia Brouwer voor Steenbergen een korte inleiding geven over het programma.
Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de vestingrelicten Waterschans en Ravelijn .
De lunch is omstreeks 13.15 – 14.15 uur in Benedensas, een gerestaureerd historisch sluizencomplex uit 1824 dat zich bevindt nabij Steenbergen en De Heen.
’s Middags brengen we een bezoek aan het fort Henricus en fort de Roovere dat we rond 16.00 uur afsluiten met een drankje in De Schaft een informatiecentrum op het terrein van fort De Roovere.
Omstreeks 17.00 uur zijn we weer terug in Bergen op Zoom

Programma:
10.30 uur         Start bij NS-station Bergen op Zoom.
10.45 uur         Koffiepauze bij Hotel de Draak op de Grote Markt
10.30 uur         Vervolg collegetour met bezoek aan vestingrelicten de Waterschans en Ravelijn.
13.15 uur         Lunch in Benedensas
14.15 uur         Bezoek aan fort Henricus en De Roovere
16.00 uur         Borrel in De Schaft op het terrein van fort De Roovere
17.00 uur         Aankomst op Stationsplein in Bergen op Zoom

Wilt u deelnemen aan deze collegetour?
Aanmelden kan tot woensdag 9 mei 2018 per e-mail aan secretaris@hvbrabant.nl of schriftelijk naar Postbus 1325, 5200 BJ  ’s-Hertogenbosch.
De deelnamekosten bedragen € 47,50 per persoon voor leden en degene die hem of haar die dag vergezelt en € 52,50 per persoon voor niet-leden.

Het verschuldigde bedrag gelieve u over te maken naar bankrekening: NL08 INGB 0004 7767 38 t.n.v. Historische Vereniging Brabant, o.v.v. “Collegetour 2018”. De aanmeldingen worden gehonoreerd in volgorde van ontvangst van de betalingen.

Heeft u nog vragen? Mail dan even naar Ria de Folter-Sebregts, secretaris HVB via riadefolter@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brabantse katholieke missiepioniers in de Verenigde Staten

Graag willen wij u informeren en uitnodigen deel te nemen aan het SYMPOSIUM Brabantse katholieke missiepioniers in de Verenigde Staten in de lange negentiende eeuw, dat wordt gehouden op vrijdag 22 juni 2018 om 13:00  uur in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, Den Bosch. Het symposium wordt georganiseerd door het Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen), KADOClees meer

Een oord van bang wachten – Kamp Haaren 1941-1944

Graag nodigen wij u uit voor een symposium ter gelegenheid van de presentatie van het nieuwe boek van dr. Peter Bak “ Een oord van bang wachten – Kamp Haaren 1941-1944 “ Dit symposium wordt georganiseerd door de Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 in samenwerking met Stichting ZHC, de leerstoel Cultuur in Brabant aan Tilburg University,lees meer

Ledenvergadering / contactdag 2018

De ledenvergadering en aansluitende contactmiddag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 24 februari 2018 in Heusden. Wij zijn die dag te gast bij het Streekarchief Langstraat Heusden Altena waar we de jaarvergadering houden en een rondleiding krijgen door de archiefruimten. De lunch en het middagprogramma zijn in Het Gouverneurshuis, dat op 2 minuten lopen van hetlees meer