Jaarboek

Het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ) bevat artikelen en een literatuur-signalement op het gebied van de geschiedenis van Brabant in de brede zin van het woord en Noord-Brabant in het bijzonder. Het verschijnt jaarlijks. De redactie wordt geleid door Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Jopie de Haan zit namens de HVB in de redactie. 

Deze jaarlijkse boekuitgave is een samenwerking tussen de Stichting Zuidelijk Historisch Contact (ZHC), de Leerstoel Cultuur in Brabant, Erfgoed Brabant en de HVB. 

IMG_1270

Het NHJ 2016 (deel 33) werd gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op 25 november 2016 in de Azijnfabriek in Den Bosch. 

Het eerste exemplaar van het Jaarboek werd door redactievoorzitter Prof. dr Arnoud-Jan Bijsterveld uitgereikt aan de heer W. van der Staak.

 

 

Redactie:

prof. dr. A.-J.A. Bijsterveld (voorzitter)

mr. C.L. van Blom

mr. E.J.M.F.C. Broers

dr. C.M.A. Caspers

Mevr. dr. K. Douma

Mevr. J. de Haan-Burghoorn MA

dr. K.A.H.W. Leenders

dr. D. Raeymaekers

dr. J. Rosendaal

drs. L. Toorians

Eindredactie

Mevr. dr. K.P.C. de Leeuw

Redactiesecretariaat

Kopij, correspondentie, te bespreken publicaties en literatuursignalementen richten aan:
Mevrouw dr. K.P.C. de Leeuw,
E-mail: kitty.deleeuw@outlook.com
Tel. 013 – 543 31 17

 

Het Noordbrabants Historisch Jaarboek wordt uitgegeven door Uitgeverij Zuidelijk Historisch Contact.
Drs. J.J. Brouwers
Tel. 06 – 24 69 75 63
E-mail: jan@janbrouwers.eu
www.uitgeverij-zhc.nl

 

Aanwijzingen voor auteurs

Artikelen aanleveren conform de Richtlijnen van het NHJ, recensie volgens de Aanwijzingen.

In de noten korte literatuurvermelding; uitvoerige in een lijst van literatuur waar naar verwezen wordt. Verder graag “platte tekst”, dus niet opgemaakt met grote koppen en rare lettertypes, niet uitgevuld en met de afbreekfunctie UIT. Tekstbestanden als WORD-bestanden, afbeeldingen in overleg. We publiceren liefst in het Nederlands. 

De serie bestaat momenteel uit 30 jaarboeken die we onderstaand hebben gerangschikt. De inhoudsopgave van ieder jaarboek kunt u inzien door te klikken op het desbetreffende nummer.

Veel informatie is overgenomen van de website van dr. K.A.H.W. Leenders, die jarenlang informatie over de jaarboeken publiceerde. Wij willen dan ook Karel hartelijk danken voor zijn welwillende bijdrage.

Jaarboek Overzicht

  Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29 2011-deel 28
2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23 2004-deel 21
2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15 1997-deel 14
1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9 1991-deel 8
1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3 1985-deel 2
1984-deel 1

 

Versie februari 2015.