Jaargang 24, 2007

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 24, 2007

(ISBN-13: 978-90-72526-56-4)

Artikelen

Ten geleide
Introduction

Adriaan M. J. de Kraker en Sjoerd J. Kluiving 
Verdronken landschap voor het voetlicht. Onderzoek naar de locatie en specifieke kenmerken
van verdronken nederzettingen en structuren van West-Brabant voor 1600.

Jord Hanus
Publiek krediet, privaat kapitaal. Bossche stadsfinanciën en stedelijke rentemarkten op de drempel van de nieuwe tijden (vroege zestiende eeuw).

Leo Adriaenssen
De brabantisering van Haarlem in 1579-1609.

Dave de Ruysscher
Tussen centraal en eigen beheer. Wegen- en rivierbeleid in de heerlijkheid Mechelen (vijftiende tot achttiende eeuw).

Joks Janssen en Hans de Kuyper
Van integratie naar identificatie. Leefbaarheid van kleine kernen in Noord-Brabant (1945-2005).
Boekbesprekingen

 • Thiers, O. (red.), Voorgevallen in Vught. Vughtse Historische Reeks 9 (A.J.A. Bijsterveld)
 • Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, jaargang 58 (K.A.H.W. Leenders)
 • Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, jaargang 59 (K.A.H.W. Leenders)
 • Broers, E.J.M.F.C., B.C.M. Jacobs en R.C.H. Lesaffer (red.), Ius Brabanticum, Ius Commune, Ius Gentium. Opstellen aangeboden aan prof mr. J.PA. Coopmans ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag (A.J.A. Bijsterveld)
 • Wierda, L. S., Catalogus van de handschriften, incunabelen en postincunabelen uit het bezit van de orde der minderbroeders kapucijnen in Nederland, nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg. Miscellanea Neerlandica XXXVI (C.M.A. Caspers)
 • Luyckx, J. (eindred.), Koorzang in de Sint-Janskathedraal (L. Toorians)
 • Tummers, H., H. Kurvers, A. Reinstra en H. Tolboom, Bestendige vergankelijkheid. Het gerestaureerde grafmonument voor Frederik van Renesse (A.J.A. Bijsterveld)
 • Kappelhof, A.C.M., Dukaten, daalders en duiten. Een geschiedenis van het geld (K.A.H.W. Leenders)
 • Gerritsen, F., E. Rensink (red.), Beekdallandschappen in archeologisch perspectief Een kwestie van onderzoek en monumentenzorg. Nederlandse Archeologische Rapporten 28 (K.A.H.W. Leenders)
 • Kranendonk, P., P. van der Kroft, J.J. Lanzing, B. Meijlink (red.). Witte vlekken ingekleurd. Archeologie in het tracé van de HSL-Zuid. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 113 = ErfgoedStudies Breda 3 (K.A.H.W. Leenders)
 • Kluiving, S.J., N. Brand & G.J. Borger (red.), De West-Brabantse Delta: een verdronken landschap vormgeven. Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies 7 (L. Toorians)
 • Leenders, K.A.H.W., Cultuurhistorische landschapsinventarisatie Gemeente Breda. ErfgoedRapport Breda 1 (L. Toorians)
 • Arts, N., J. Nollen, Een bed van botten. A bed of bones. Het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse Catharinakerk in Eindhoven in beeld. The archaeological investigation of the medieval
 • Church of St. Catherine in Eindhoven – a story in pictures (A.J.A. Bijsterveld)
 • Croenen, G. (red.), De oorkonden van de familie Berthout 1212-1425 (A.J.A. Bijsterveld)
 • Koopmanschap, H. (red.), In Dongen stond een huis. De Heerfijkheid Dongen in de Middeleeuwen (L. Toorians)
 • Kienhorst, H. e.a., Rijkdom in eenvoud. Laatmiddeleeuwse handschriften uit klooster Soeterbeeck. Nijmeegse Kunsthistorische Cahiers 11 (A.J.A. Bijsterveld)
 • Tigelaar, J., Brabants historie ontvouwd. Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500. Middeleeuwse Studies en Bronnen 98 (Thijs Porck)
 • Wijsman, H., Handschriften voor het hertogdom. De mooiste verluchte manuscripten van Brabantse hertogen, edellieden, kloosterlingen en stedelingen (Michiel Verweij)
 • Verweij, M., Een Oirschottenaar in Rome. Biografie van Christiaan van der Ameijden (+ 1605). Pauselijk zanger en componist (A.J.A. Bijsterveld)
 • Broers, E.J.M.F.C., Van plakkaat tot praktjik. Strafrecht in Staats Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw (A.J.A. Bijsterveld)
 • Mortel, H. van de, Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714 (E.J.M.F.C. Broers)
 • Aarts, J.M.F.C., Niet tevreden met quasikennis. J.W.C. Aarts 1904-1989. Leven en werken van een Brabantse onderwijsman geconstrueerd uit nagelaten paperassen. KDC Seripta (A.J.A. Bijsterveld)
 • Bruijn, J. de, De blik op het zuiden. Het heem van Hein Mandos & Miep Mandos-van de Pol 1907-1996. De Heernkinderen 2 (L. Toorians)
 • Hoogbergen. Th. (eindred.), Marius de Leeuw, kunstenaar. 1915-2000. Over leven en werk (L. Toorians)
 • Bluyssen, J., Gebroken wit. Vrijmoedige herinneringen en reflecties (C.M.A. Caspers)

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.