Jaargang 27, 2010

Noordbrabants Historisch Jaarboek

Jaargang 27, 2010

(ISBN 978-90-70641-94-8)

Artikelen

Ten geleide 
Introduction

Martien van Asseldonk 
Bergeijk in de late middeleeuwen. Aspecten van heerlijk gezag en het ontstaan van grenzen.
Bergeijk in the Middle Ages. Aspects of seigneural rights and creation of borders.

Sonja Deschrijver 
1595: Het jaar van de heks. Toverijvervolgingen in Peelland.
1595, the year of the witch. Persecutions of witchcraft in Peelland.

Lambert van den Heuvel en Charles Caspers
De bekering van Dirck Hoex en zijn vijf zussen tot de Nederduits Gereformeerde Kerk, Berghem Nistelrode 1750 – 1754.
The conversion of Dirck Hoex and his five sisters to the Dutch Reformed Church. Berghem Nistelrode 1750 – 1754.

Jacques Baartmans 
Stephanus Hanewinckel, een verlichte literator?
Stephanus Hanewinckel, an enlightened author?

Theo Clemens 
Hanewinckels Reizen en de relatie tussen gereformeerden en katholieken in oostelijk Noord Brabant direct na de Omwenteling van 1795.
The travel accounts of Hanewinckel and the relationship between Reformed and Catholics in the eastern part of North/Brabant, shortly after the Revolution of 1795.

Joost Rosendaal 
Hanewinckel en de Bataafse Omwenteling.
Hanewinckel and the Batave Revolution.

Anton van de Sande
Antipapisme en cultureel natiebesef rond 1800.
Anti-papism and Dutch cultural nationalism around 1800.
Boekbesprekingen

 • Bijsterveld, A.-J.. Maakbaar erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord Brabant. Tilburg (Stichting ZHC), 2009. (R. van der Laarse)
 • Brabants Heem. Tijdschrift voor archeologie, geschiedenis en volkskunde 61 (2009). (A. Janssens)
 • In Brabant. Tijdschrift voor Brabants Heem en Erfgoed 0 (2009). (A. Janssens)
 • Jaarboek ‘De Ghulden Roos’ 69 (2009). (L. Toorians)
 • Jaarboek van de Geschied en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ 62 (2009). (A.-J. Bijsterveld.)
 • Postfactum. Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde 1 (2009). (L. Toorians)
 • Vughtse Historische Reeks 11 (2009). (A.-J. Bijsterveld.)
 • Caulil, C.M.M. van, e.a., red.. Sint Maartenspolder; vijfeeuwen zorg voor mens, bodem en water (1483 – 1985) (=Jaarboek 25 van Heemkundekring De Honderd Hoeven; Hoeven 2009). (H.Buiks)
 • Ginkel, E. , L. Theunissen. Onder heide en akkers. De archeologie van Noord Brabant tot 1200. Utrecht (Matrijs), 2008. (L. van Impe)
 • Knaepen,R., J.Biemans, K. de Nooijer, D.Vangheluwe. Bergeijk in kaart, Historische geografie en toponymie, verkenning van grondbezit en grondgebruik, vanaf de Middeleeuwen tot onze tijd. Bergeijk (Stichting Eicha), 2009. (K.A.H.W. Leenders)
 • Noort, J. van den. Langs de rand van het zand. Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta. Breda (Waterschap de Brabantse Delta), 2009. (L. Toorians)
 • Wikaart, V., H. van Engen, K. Leenders e.a., ‘Nijet dan water ende wolcken’. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521 – 1523). Tilburg (Stiching ZHC), 2009. (H.Buiks)
 • Jonge, K. de, P. Geleyns, M. Hörsch. Gotiek in het hertogdom Brabant. Leuven (Peeters), 2009. (L. Toorians)
 • Thelen, T., ed.. Soevereine Heerlijkheid Commanderij Gemert. Gemert (gemeente), 2009. (A.-J. Bijsterveld.)
 • Verhoeven, G.. Anders reizen? Evoluties in vroeg moderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600 – 1750). Hilversum (Verloen), 2009.J. Roosendaal)
 • Eeden, H. van den, Leve de koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland. Heusden (Brandarispers), 2009. (K.A.H.W. Leenders) .
 • Heijbroek, W. e.a., red.. Bergen op stoom. Productiebedrijven in de gemeente Bergen op Zoom van 1800 tot 1950. Bergen op Zoom (Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Zoom), 2009. (A. Janssens)
 • Meijneke, F.C.. Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel. Voettochten en bespiegelingen van een dominee, 1789 [lees 1798] – 1850. Tilburg (Stiching ZHC), 2009. (Ch.M.A. Caspers)

 

Jaarboek Overzicht

Jaargang 32 2015 NHJ-2014-kaft 2013-deel 30 2012-deel 29
2011-deel 28 2010-deel 27 2009-deel 26 2008-deel 25 2013 2005-2006 deel 22-23
2004-deel 21 2003-deel 20 2002-deel 19 2000-2001 deel17-18 1999 deel-16 1998-deel 15
1997-deel 14 1996-deel 13 1995-deel 12 1994-deel 11 1993-deel 10 1992-deel 9
1991-deel 8 1990-deel 7 1989-deel 6 1988-deel 5 1987-deel 4 1986-deel 3
1985-deel 2 1984-deel 1

 

Versie februari 2015.