Home

De Historische Vereniging Brabant (HVB) is een vereniging die mensen met actieve belangstelling voor de geschiedenis en het erfgoed van Brabant met elkaar verbindt, om door bundeling van krachten ook samen méér voor de ontwikkeling en het doorgeven van kennis op dat terrein voor Brabant te kunnen betekenen. 
suikerfabriek zevenbergen

Naast het vervullen van de rol van netwerk,- en belangenorganisatie, in welk kader studiebijeenkomsten, contactdagen e.d. georganiseerd worden spant de HVB zich er ook voor in om bepaalde projecten en/of initiatieven financieel mede mogelijk te maken.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.