Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis

De Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis is een initiatief van Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en Zuidelijk Historisch Contact en heeft als doelstelling de wetenschappelijke beoefening van de Brabantse geschiedenis aan de Nederlandse en Belgische universiteiten en hogescholen te bevorderen. Deelname staat open voor alle studenten die de voorafgaande twee jaren een masterthesis hebben afgerond op het terrein van de geschiedenis van Brabant in brede zin..

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000 en de mogelijkheid de bekroonde scriptie, omgewerkt tot een artikel, te publiceren in het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ). De redactie van het NHJ verzorgt de begeleiding bij het omwerken van de scriptie tot een artikel.

Belangrijkste voorwaarden voor mededinging

Het onderwerp van de scriptie betreft de geschiedenis van de gebieden die ooit tot het hertogdom Brabant hebben behoord, dat wil zeggen de huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Er is geen beperking qua historisch tijdvak of historische discipline. Ook studies op het gebied van bijvoorbeeld archeologie, historische taal- en letterkunde, historische psychologie, rechtsgeschiedenis, medische geschiedenis, kunstgeschiedenis of bouwgeschiedenis komen in aanmerking.
De scriptie is geschreven in het kader van een succesvol afgeronde masterstudie aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool in de twee voorafgaande jaren.
De scriptie mag niet zijn gepubliceerd voordat de jury de uitslag bekend maakt.

Jurering

Ingezonden scripties worden beoordeeld door een wetenschappelijke jury, te weten de redactie van het NHJ.
Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.
Bij onvoldoende inzendingen van voldoende kwaliteit is de jury gerechtigd geen prijs toe te kennen.

Eerste prijsuitreiking in 2016

De prijs wordt op 10 september 2016 voor het eerst uitgereikt. De kandidaten hebben hun masterthesis geschreven in de jaren 2014 of 2015. Hieronder volgt een overzicht waaruit blijkt dat meerdere historische disciplines vertegenwoordigd zijn en de scripties zijn geschreven en verdedigd op meerdere onderwijsinstellingen in Nederland en België.

Longlist

§        Florian Daemen, De welvaart en sociale achtergrond van de Leuvense brouwers tijdens de zeventiende eeuw (1600-1713) (Geschiedenis KU Leuven 2014-2015)

§        Chanelle Delameillieure, Dat het huers dancs ende huers wille was. Een sociaal-juridische analyse van schakingen in Leuven in de vijftiende eeuw (Geschiedenis KU Leuven 2015)

§        Ben Eersels, Omme de openbare profite, nutscepe ende orbore van den tween landen. De motieven van de Brabantse steden achter het Brabants-Vlaamse verdrag van 3 december 1339 (Geschiedenis KU Leuven 2014)

§        Tine Faassen, Gedecoreerde overkappingen en wintertuinen in Antwerpse burger- en herenhuizen, 1860-1930 (Ontwerpwetenschappen: Monumenten- en Landschapszorg Universiteit Antwerpen 2015)

§        Janneke Hille, Paardenstallen en koetshuizen. Onderzoek naar de aanwezigheid en bouwtechniek van paardenstallen en koetshuizen in Antwerpen, en hun invloed op de architectuur; in de 18e en 19e eeuw (Ontwerpwetenschappen: Monumenten en Landschapszorg Universiteit Antwerpen 2015)

§        Hannah Iterbeke, Devotie tot de zijden bloem: Tussen techniek en betekenis – de zijden bloemen uit de Besloten Hofjes van de Lage Landen in de zestiende eeuw (Kunstwetenschappen KU Leuven 2015)

§        Wim Kenis, De Hertogstraat te Brussel, meer dan een gevel? Een bouwhistorisch huizenonderzoek (Ontwerpwetenschappen: Monumenten- en Landschapszorg Universiteit Antwerpen 2014-2015)

§        Helga Kliffen, Een Antwerpse École Modèle? (Ontwerpwetenschappen: Monumenten- en Landschapszorg Universiteit Antwerpen 2014-2015)

§        Zanna van Loon, De handel van Christoffel Plantijn met Engelse en Schotse contacten. Distributienetwerken en boekconsumptie in tijden van confessionalisering (1555-1589) (Geschiedenis KU Leuven 2015)

§        Gertjan Madalijns, Het Koninklijk Instituut voor het Patrimonium. Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en de actuele relevantie van het toenmalige ontwerpprogramma in het kader van een eventuele verdere bescherming en/of modernisering van het geheel (in het Jubelpark van Brussel) (Ontwerpwetenschappen: Monumenten- en Landschapszorg Universiteit Antwerpen 2014-2015)

§        Beatrijs van Oudheusden, ‘En dan denk ik aan Brabant…?’: Historische buitenplaatsen in Noord-Brabant als dragers van provinciale culturele identiteiten en identiteitsvorming (Erfgoedstudies Universiteit van Amsterdam 2015)

§        Simon Pardon, Economie in de schaduw. Irreguliere activiteiten in de Leuvense voedingssector tijdens de lange zeventiende eeuw (Geschiedenis KU Leuven 2015)

§        Heleen Van Hecke, Winter is coming. De Lierse armenzorg en haar kwetsbaarheid bij het inslaan van extreme koude, 1682-1786 (Geschiedenis Universiteit Antwerpen 2014)

§        Mark Vermeer, ‘ Gescreven tOesterwijc’ . The town secretariat of Oisterwijk, ca. 1200 tot 1550 (Medieval Studies Universiteit Utrecht 2015)

§        Ruud Verstraten, En eindelijk, na zoveel jaar, is ons Tôntje nou groot’ . Een casusonderzoek naar de totstandkoming van de alledaagse historische cultuur (Publieksgeschiedenis Universiteit van Amsterdam 2015)

Shortlist

De masterscripties van Florian Daemen, Tine Faassen, Helga Kliffen, Mark Vermeer en Ruud Verstraten zijn uitgekozen voor de shortlist. De uiteindelijke winnaar wordt op 10 september bekend gemaakt.

Aanmelding voor de tweede prijsuitreiking

De volgende inzendingstermijn is gesteld op 1 januari 2018. Dan komen masterscripties in aanmerking die zijn geschreven en goedgekeurd in de jaren 2016 en 2017. Voor aanmelding en nadere informatie kunt u zich wenden tot mw. dr. Kitty de Leeuw, redactiesecretaris NHJ, via kitty.deleeuw@outlook.com.

 

Laat een bericht achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.