Ledenvergadering en contactdag

Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering en contactdag, die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 9 mei 2014 in Kasteel Stapelen, Stapelen 1, 5281 EH Boxtel

De Historische Vereniging Brabant is op deze historievolle locatie die dag te gast bij Heemkundekring Boxtel. Samen met het bestuur van deze vereniging bieden wij u die dag een programma aan, dat – naast kennismaking met de activiteiten van deze vereniging en de rijke kloostergeschiedenis van Boxtel – in het teken zal staan van ons jaarthema 2015: de geschiedenis van mobiliteit en vervoer in Noord-Brabant.

Programma:

 • 10.00 uur: Ontvangst deelnemers ochtendprogramma (locatie: Ridderzaal)
 • 10.30 uur: Aanvang ledenvergadering
 • 12.00 uur: Gezamenlijke lunch (locatie: Ridderzaal)
 • 12.30 uur: Ontvangst deelnemers middagprogramma (locatie: Carrouseltent)
 • 13.00 uur: Rondleiding door kasteel  Stapelen (groep 1) en bezoek aan de Jubileumexpositie van de paters Assumptionisten in Boxtel.(groep 2)
 • 13.50 uur: Welkomstwoord namens het bestuur van Heemkundekring Boxtel,  
 • 14.00 uur: Lezing door Hans de Visser, auteur van o.a. de studie “Boxtel: een heerlijkheid  tussen twee heren, ca. 1100 – 1652”, die zal spreken over de bijzondere posities van Boxtel als vorstendom en als geestelijk middelpunt in de middeleeuwen.
 • 14.45 uur: Rondleiding door kasteel Stapelen (groep 2) en bezoek aan de Jubileumexpositie van de paters Assumptionisten in Boxtel (groep 1).
 • 16.00 uur:  Lezing door Ruud van Nooijen, auteur van o.a. de historische biografie ” Leven, werk en tijdsbeeld van Hendrik Verhees (1744-1813)”, die zal spreken over Boxtel als verkeersknooppunt voor vervoer en mobiliteit van IJzertijd tot heden.
 • 16.45 uur: Afronding en afsluiting middagprogramma.
 • 17.00 uur: Einde bijeenkomst met afscheidsdrankje.

 Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor deze contactdag tot en met zondag 3 mei 2015, per e-mail naar secretaris@hvbrabant.nl of per brief naar Postbus 1325, 5200 BJ ‘s-Hertogenbosch. Wilt u daarbij vermelden of u deelneemt aan het gehele programma (ledenvergadering, lunch en middagprogramma), dan wel alleen aan het middagprogramma. In de ledenvergadering hebben niet-leden uiteraard geen stem.

Kosten

Voor wie deelneemt aan het gehele dagprogramma (inclusief lunch en middagprogramma) bedragen de kosten €  30,– per persoon. Dit tarief geldt ook voor niet-leden. Voor wie uitsluitend deelneemt aan het middagprogramma (dus zonder lunch) bedragen de kosten € 10, – per persoon. Het verschuldigde bedrag gelieve u over te maken naar onze rekening NL08 INGB 0004 7767 38 t.n.v. Historische Vereniging Brabant o.v.v. Contactdag Boxtel. Na ontvangst van uw betaling zullen wij uw aanmelding bevestigen.

Ledenvergadering

Naast de gebruikelijke verslaglegging over het afgelopen jaar en de begroting en het activiteitenprogramma voor het daarop volgende jaar, zal ook de bestuurssamenstelling onderwerp van gesprek zijn. Het is gewenst uwerzijds te voorzien in een tweetal nog openstaande vacatures. Op grond van de statuten van de Historische Vereniging Brabant ligt de bevoegdheid tot benoeming van bestuursleden in handen van de ledenvergadering, behoort het aantal bestuursleden een oneven aantal te zijn en worden bestuursleden benoemd voor 3 jaar en zijn deze aansluitend één maal voor 3 jaar herbenoembaar.

Wij hebben uit uw midden Simon Dickens uit Hooge Mierden bereid bevonden een benoeming tot lid van ons bestuur te aanvaarden. Simon Dickens maakte ook eerder, namelijk in de jaren 2000 – 2006, deel uit van ons bestuur, zulks in de functie van penningmeester. Wij hebben groot vertrouwen in hem.

Ter invulling van de tweede vacature doen wij dit jaar wederom een dringend beroep op u allen. De Historische Vereniging Brabant is een vereniging die mensen met actieve belangstelling voor de geschiedenis en het erfgoed van Brabant met elkaar verbindt, met de intentie om door bundeling van krachten samen ook méér voor de ontwikkeling en het doorgeven van kennis op dat terrein te kunnen betekenen. Kunt u zich herkennen in deze ambitie en zou u er actief aan willen meewerken de Historische Vereniging Brabant in goede samenwerking met andere organisaties in Brabant tot verdere ontwikkeling te brengen of kent u iemand die graag zou willen doen, wilt u dan contact met ons op te nemen?

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 9 mei a.s. in Boxtel.

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Brabant,

Willem van der Staak,                                                   Ria de Folter- Sebregts

voorzitter                                                                     secretaris / penningmeester

 

Laat een bericht achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.