Maandelijkse berichten: december 2017

Terugblik presentatie jaarboek 2017

Op vrijdag 24 november 2017 was de presentatie van het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ) deel 34. Dit jaar waren we welkom in het Oude Raadhuis van Oisterwijk waar we werden ontvangen door burgemeester Hans Janssen die met een welkomstwoord de bijeenkomst opende.
Na een openingswoord door Raymond Kubben (bestuurslid ZHC) gaf prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (redactievoorzitter van het Noordbrabants Historisch Jaarboek) een introductie op het NHJ 34 (2017) waarin artikelen staan van Horst van Cuyck (+)& Veronique Lambert; Mark Vermeer; Jan Sanders; Wim Cop, Rosanne Franken en Tine Faassen.
In de kroniek worden recent verschenen publicaties besproken die de Brabantse geschiedenis betreffen en in het algemeen van bovenlokaal belang zijn.

Mark Vermeer was een van de sprekers en verrichtte onderzoek naar schriftgebruik op het platteland in de Meierij. Met zijn presentatie gaf hij een uiteenzetting van zijn artikel ‘Pragmatische geletterdheid in de middeleeuwse Meierij. De dorpssecretarie van Oisterwijk tot 1550’ waarin hij schetste welke belangrijke rol Oisterwijk speelde in de verspreiding van het geschreven woord vanuit de stedelijke centra naar de kleinere gemeenschappen op het platteland.
De Vlaamse historica Veronique Lambert vertelde het verhaal over de Brabantse edelman Jan I van Cuijk († 1308) die door familie- en huwelijkse relaties verbonden was met de hoogste adelijke en vorstelijke families in de Nederlanden, het Rijnland, Engeland en Frankrijk. Een topdiplomaat die verstrikt raakte in de complotten rond graaf Floris V van Holland e.a..

Femke Klein gaf een heldere uiteenzetting van het project ‘Crossroads Brabant ’40-’45’ een samenwerkingsverband tussen erfgoedinstellingen dat wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant.
Bij Crossroads Brabant 40-45 gaat het om mensen die hun verhaal willen vertellen, hun persoonlijke ervaring of een keuze die zij moesten maken tijdens de WO2 over de mobilisatie, het verzet, collaboratie of tewerkstelling. Het zijn verhalen waarin vaak een levens veranderende keuze centraal staat.
Crossroads Brabant gaat over vijfenzeventig verhalen – voor elk jaar leven in vrijheid één – die actief worden doorverteld, door deze letterlijk te markeren in het Brabantse landschap. Daarmee worden de plekken van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant duidelijker beleefbaar. De verhalen worden gekoppeld aan de objecten en plekken waar e.e.a. heeft plaatsgevonden.

Daarna werd het 1e exemplaar van het Jaarboek door Arnoud-Jan Bijsterveld overhandigd aan Hans Janssen.

Kitty de Leeuw (voorzitter HVB) bedankte in haar afsluitingswoord de Oisterwijkse burgemeester voor het gastvrij onthaal bij de presentatie; de redactie van het jaarboek voor het vele werk; de sprekers voor hun inbreng en de stichting ZHC en Erfgoed Brabant voor de goede samenwerking.
Met trots kijken we naar het jaarboek 2017 dat voor ons ligt!