Maandelijkse berichten: oktober 2017

Symposium ‘De kracht van netwerken’

Tilburg University, 1 november 2017, 14.00-17.30 u.

Locatie: Esplanade Building, Black Box

Op woensdag 1 november verschijnt het boek De veerkracht van de Brabantse economie. De Kamers van Koophandel en de kracht van netwerken (1840-2015) van de hand van prof. dr. Harry Lintsen en dr. Jan Korsten (Stichting Historie der Techniek). Dit is een uitgave van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact en Uitgeverij Verloren in samenwerking met de Stichting Historie der Techniek en het Antoon Kersten Fonds. Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek organiseert Stichting ZHC samen met de leerstoel Cultuur in Brabant, het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) en BrabantKennis een symposium over de kracht van netwerken in de Brabantse economie. Drie vragen staan centraal: hoe functioneerden die economische en ondernemersnetwerken in het verleden, hoe ontwikkelen samenwerkingsverbanden zich op dit moment en wat is er nodig in de nabije toekomst?

De organiserende partijen nodigen u van harte uit dit symposium en de boekpresentatie bij te wonen.