Maandelijkse berichten: september 2017

Studiedag ‘De Sint-Jan in nieuw perspectief’.

De afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert op vrijdag 20 oktober een studiedag ‘De Sint-Jan in nieuw perspectief’. Aanleiding voor deze dag vormt het onlangs met succes afgeronde promotieonderzoek van bouwhistoricus Ronald Glaudemans, werkzaam bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Hij heeft, ten behoeve van zijn onderzoek naar de bouwgeschiedenis en laatmiddeleeuwse sculptuur van de Sint- Jan, op virtuele wijze de bouw ervan in 3D-modellen uitgewerkt. Daardoor kwam hij tot totaal nieuwe inzichten die vorige onderzoekers, bij gemis aan 3d-reconstructie, niet konden bevroeden.

Deze reconstructies leidden mede tot het digitaal herscheppen van de stad in de 16e eeuw, de basis voor de zo succesvol verlopen expositie van de deels virtuele tentoonstelling ‘De stad van Bosch’, die in het Jheronimus Boschjaar 2016 in het Groot Tuighuis werd gehouden.

Tijdens de studiedag zullen diverse deskundigen nieuw onderzoek naar historische kerken presenteren. Daarbij zullen ook nieuwe 3D-technieken, die dit onderzoek ondersteunen, worden getoond. Er is een zeer aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld, waar belangstellenden van diverse disciplines aan hun trekken zullen komen. Er zal een eenvoudige lunch worden geserveerd.

De studiedag vindt plaats op 20 oktober 2017 in het Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7, in ’s-Hertogenbosch.

U kunt zich aanmelden door € 10,= over te maken op NL49BNGH0285039210 onder vermelding van uw naam, nr.50-654156-83530 en ‘studiedag 20 oktober’.
Let wel dat er een maximum aantal van 120 personen geldt. Aanmeldingen worden op datum van binnenkomst van uw betaling geaccepteerd.

Wij hopen u op 20 oktober te mogen verwelkomen in ’s-Hertogenbosch!

Erfgoedontmoeting en Erfgoedprijs 2017

Erfgoed Brabant houdt dit jaar de Erfgoedontmoeting 2017, met aansluitend de feestelijke uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs 2017, op donderdag 5 oktober in het Duvelhok in Tilburg. De Erfgoedontmoeting vindt plaats van 13.00 uur tot 17.00 uur.  

De verdwenen kerken van Noord-Brabant

Stichting Archeologie, Bouwhistorie en Cultuur en Boekhandel Adr. Heinen nodigen u uit voor de presentatie van De verdwenen kerken van Noord-Brabant door Wies van Leeuwen. Het boek wordt uitgegeven door WBOOKS. U bent welkom op woensdagavond 20 september 2017 bij boekhandel Adr. Heinen, Kerkstraat 27 te ’s-Hertogenbosch. Het programma begint om 19.30 uur. Het boeklees meer