Maandelijkse berichten: mei 2017

Collegetour door Brabant: kastelen, landgoederen en historische buitenplaatsen

De HVB nodigt leden en belangstellenden uit deel te nemen aan de Collegetour door Brabant, die plaatsvindt op zaterdag 10 juni 2017. Deze studiereis heeft als thema: kastelen, landgoederen en historische buitenplaatsen. Daarmee sluiten we aan bij de speerpunten van de provincie Noord-Brabant waarin kastelen en landgoederen een prominent onderdeel vormen van het verhaalthema Bestuurlijk Brabant.

Deze exclusieve collegetour brengt u op niet voor publiek toegankelijke plaatsen en opent deuren die anders gesloten blijven. U kunt een kijkje nemen in verschillende historische bouwwerken waar het verhaal wordt verteld van de oorsprong en vroegere bewoners. Het belooft een zowel spannende als leerzame tour te worden die dit jaar wordt gehouden in zuidoost Brabant.
Op eigen gelegenheid komt u naar Kasteel Heeze waar we u graag vanaf 10.15 uur ontvangen met koffie/thee en vlaai. Voor de lunch zijn er een presentatie, een lezing en een rondleiding door het kasteel. Bij mooi weer vinden de ontvangst en de lunch plaats op het zonnige binnenplein, bij slecht weer binnen in de koetshuizen. Na de lunch stappen we in de touringcar die ons via een mooie route naar Asten brengt waar we de kasteel(ruïne) en het Anna Ceelenhuis bezoeken. Vanwege de kwetsbaarheid van de resten van het kasteel en het particuliere karakter is de kasteelruïne niet vrij toegankelijk en is het bijzonder prettig dat we daar een kijkje mogen nemen.

Na de middagpauze rijden we met de bus naar kasteel Croy dat normaal alleen van de buitenkant is te bewonderen. Het kasteel is niet opengesteld voor publiek maar voor deelnemers aan de collegetour wordt een uitzondering gemaakt. Wij mogen een kijkje nemen in het kasteel waar we worden rondgeleid. Wij merken hierbij op dat de kelder van kasteel Croy moeilijk te bezoeken is voor deelnemers die slecht ter been zijn. Aan het einde van de middag brengt de bus ons weer terug naar kasteel Heeze waar we nog op eigen initiatief een drankje kunnen nemen bij de nabijgelegen gelegenheden De Zwaan of Hostellerie Vangaelen.

De deelnamekosten van deze collegetour zijn hoger dan u in de voorgaande jaren gewend bent. Dat komt omdat de kosten van de te bezoeken locaties erg hoog zijn. Desalniettemin hebben wij toch gekozen voor deze bijzondere locaties met een historisch karakter.

Programma 10 juni 2017
10.00-10.45 uur
Ontvangst met koffie/thee en vlaai op kasteel Heeze in de Kapelstraat 25 in Heeze.

10.45-11.00 uur
Presentatie activiteiten van Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten in de ridderzaal door voorzitter Rob Gijsberts.

11.00-11.30 uur
Lezing in de ridderzaal door dr. Klaasje Douma met de titel De bewoners van kasteel Heeze, 1796-1901

11.30-12.30 uur
Exclusieve rondleiding door kasteel Heeze met uitleg van twee gidsen.

12.30-13.30 uur
Lunch op kasteel Heeze

13.30-13.50 uur
Over het gebied van verschillende heerlijkheden rijden we per bus naar Asten. In de bus zal Klaasje Douma iets vertellen over het verschijnsel heerlijkheid

13.50-14.50 uur
Rondleiding kasteel(ruïne) Asten en bezoek Anna Ceelenhuis onder leiding van voorzitter Roel ten Hoven en Jos Gommans van de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten

14.50-15.15 uur
Thee/koffie in Asten

15.15-15.45 uur
Per bus naar kasteel Croy

15.45-16.30 uur
Rondleiding in kasteel Croy door Jan Franken (ondernemer, directeur eigenaar van Please Payroll en 7 restaurants De Smaak van Croy).

16.30-17.00 uur
Per bus terug naar kasteel Heeze

17.00-17.45 uur
(facultatief) glaasje ter afsluiting in Heeze

Gaat u mee met deze collegetour dan kunt u zich aanmelden vóór donderdag 1 juni 2017 per e-mail aan secretaris@hvbrabant.nl of schriftelijk naar Postbus 1325, 5200 BJ  ’s-Hertogenbosch.

De deelnamekosten bedragen € 60,00 per persoon voor leden en degene die hem of haar die dag vergezelt en € 65, – per persoon voor niet-leden. Dieetwensen kunt u doorgeven bij uw aanmelding zodat men daar rekening mee kan houden.

Het verschuldigde bedrag gelieve u, tegelijk met uw aanmelding, over te maken naar bankrekening: NL08 INGB 0004 7767 38 t.n.v. Historische Vereniging Brabant, o.v.v. “Collegetour 2017”. Uw aanmelding is definitief als de betaling is ontvangen.

Voor deze collegetour is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

Wij hopen dat het programma u aanspreekt en dat wij u zaterdag 10 juni mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Historische Vereniging Brabant,
Dr Kitty de Leeuw, voorzitter                              Ria de Folter-Sebregts, secretaris