Maandelijkse berichten: oktober 2016

Erfgoedcolleges oktober, november en december 2016

Donderdag 6 oktober 2016, 14.00 – 16.30 uur

Mr. drs. Sammy van Tuyll van Serooskerken is politicus en voorzitter van Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen. Tevens zit Van Tuyll van Serooskerken in het bestuur van Stichting Kasteel Heeze, een stichting die tot doel heeft de karakteristieke sfeer van het landgoed en de monumentale gebouwen te handhaven en door te geven aan toekomstige generaties.

Dr. Klaasje Douma is auteur van het boek ‘De adel in Noord-Brabant, 1814-1918’ (2015). In de publicatie onderzoekt Douma in hoeverre de Brabantse adel in de negentiende eeuw een herkenbare regionale groepsidentiteit ontwikkelde. Onderdeel hiervan was onder meer de zorg voor het voorvaderlijke erfgoed en de instandhouding en maatschappelijke inbedding van kasteel, herenhuis en landgoed als voorouderlijke biotoop.

 

 Is de geschiedenis maakbaar? *

Donderdag 24 november 2016, 14.00 – 16.30 uur * Dit Erfgoedcollege wordt in het Engels gegeven

Khaled Hialith werkte voor de oorlog als archeoloog in Syrië. Het cultureel erfgoed van Syrië heeft zwaar te lijden onder de burgeroorlog. Illegale plunderingen, oorlogsgeweld, maar ook moedwillige vernielingen zijn aan de orde van de dag. Vanuit Nederland maakt Hialith zich hard voor de bescherming van het Syrische erfgoed. Wat kunnen we nu doen om zoveel mogelijk erfgoed te behouden? Is het voldoende om erfgoed te documenteren, of mogen we verloren gegaan erfgoed ook reconstrueren of zelfs herbouwen. Heeft behoud van erfgoed nog wel zin, tegen het licht van de catastrofale toestand ten gevolge van de burgeroorlog?

In zijn functie als directeur van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut zet drs. Karel Loeff zich in voor het behoud van cultureel erfgoed. Hoe om te gaan met erfgoed? Kan en mag verloren erfgoed gerestaureerd, gereconstrueerd of zelfs geheel herbouwd worden? Hoe waardevrij is ons handelen ten opzichte van het verleden, hoe maakbaar is de geschiedenis? Aan de hand van enkele Brabantse casussen probeert Loeff antwoord te geven op deze vragen.

 

Tussen industrie en design

Donderdag 1 december 2016, 14.00 – 16.30 uur

Design speelt al decennialang een belangrijke rol in de Brabantse maakindustrie. Denk maar aan de beroemde kurkentrekker van Brabantia of de werken die Louis Kalff voor Philips heeft ontworpen. Onder andere met de ontwerpen van Michelle Baggerman BA wordt de Brabantse designtraditie voortgezet. Baggerman is vormgever en eigenaar van Bureau Baggerman. Ook werkt zij als research associate op de Design Academy Eindhoven en als docent-lector op het College in Tilburg. Erfgoed speelt voor Baggerman een belangrijke rol in het ontwerpproces. Zo heeft zij tijdens de STRP

kledingstuk te maken, waar in het kant geleidend garen en micro leds waren verwerkt. In haar lezing gaat Baggerman in op de wijze hoe Brabants erfgoed haar werk en dat van anderen beïnvloedt.

Tussen 1950 en 1970 veranderde Noord-Brabant in een van de meest geïndustrialiseerde provincies van Nederland. Aangemoedigd door het Welvaartsplan (1947) om de industrie naar het platteland te brengen om aldaar de werkgelegenheid te vergroten, bouwde iedere gemeente haar eigen industriegebied. In 1963 was 53 % van de beroepsbevolking werkzaam in industrie en nijverheid. In zijn lezing gaat prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld in op deze onderbelichte, maar bijzondere periode, waarin de Brabantse maakindustrie haar hoogtepunt beleefde.

Praktische informatie

  •   Locatie: Muziekcentrum De Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4-6, ’s-Hertogenbosch.
  •   Data: 1 september, 6 oktober, 24 november en 1 december.
  •   Tijdstip: 14.00u – 16.30u (inloop 14.00u – 14.30u).
  •   Kosten: €45,- voor de hele reeks, €15,- per college.
  •   Aanmelden via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. de titels van de Erfgoedcolleges die u wilt volgen, uw naam en postadres.