Maandelijkse berichten: juli 2016

Vier erfgoedcolleges van Erfgoed Academie Brabant

erfgoedbrabant

In het najaar van 2016 organiseert de Erfgoed Academie Brabant vier Erfgoedcolleges die inzicht geven in de manier waarop mensen in het verleden omgingen met thema’s die ook nu nog actueel zijn. De colleges sluiten aan bij de vier door de provincie uitgezette verhaallijnen van Noord-Brabant: Religieus Brabant;Bestuurlijk Brabant; Bevochten Brabant; Innovatief Brabant.

Tijdens het college ‘Van communie tot yoga’ spreken Marieke Boerefijn MA (journalist) en drs. Marieke Smulders (onderzoeker aan de Radboud Universiteit) over religie in Noord-Brabant van de negentiende eeuw tot nu.

Mr. drs. Sammy van Tuyll van Serooskerken (politicus en voorzitter van Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen) en dr. Klaasje Douma (auteur van ‘De adel in Noord-Brabant, 1814-1918’) behandelen thema’s uit de verhaallijn ‘Bestuurlijk Brabant’.

Tijdens de derde bijeenkomst ‘Is de geschiedenis maakbaar?’ gaan Khaled Hialith (archeoloog) en drs. Karel Loeff (directeur van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut) in op de vraag hoe om te gaan met bedreigd en verloren erfgoed.

Michelle Baggerman BA (vormgever en eigenaar van Bureau Baggerman) en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (hoogleraar aan Tilburg University) sluiten de reeks af met hun college ‘Tussen industrie in design’. Een college over de Brabantse industrie in de periode 1950-1970, de rol van design in de Brabantse maakindustrie en de invloed van Brabants erfgoed op hedendaagse ontwerpen.

In de bijlage meer informatie over het programma, deelnamekosten en de aanmeldingsprocedure.

Knippenbergprijs 2016: Bewoners op de kaart

Het bestuur van de Stichting Knippenbergprijs heeft voor de tweejaarlijkse Knippenbergprijs als thema gekozen: Bewoners op de kaart. Het thema historische geografie leeft al jaren in heemkundige, historische en archeologische verenigingen in Noord-Brabant. Talloze vrijwilligers hebben de gegevens uit de kadastrale registers bewerkt en ontsloten en gekoppeld aan gegevens over landschap, archeologie, bewoners, huizen, grondgebruik,lees meer

Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders

De historische geografie en de geschiedenis van het gebied tussen de mondingen van de Maas en de Schelde vormen het onderzoeksgebied van Karel Leenders. Met elf artikelen haken specialisten uit verschillende disciplines aan bij zijn interesses: historische geografie, cartografie, geschiedenis, archeologie, erfgoedzorg, ecologisch erfgoed en naamkunde. De bundel opent met twee artikelen die Karel Leenderslees meer